Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.07.09 Eksporten stiger atter

17. Jul. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 16 euro-lande har mere succes med at eksporter end i lang tid. Selv om importen også stiger, er væksten mindre, og landene oplevede et overskud i handelen i marts for første gang i en række måneder. Den gode udvikling er fortsat, så landene i april nåede op på et overskud på 2,7 milliarder euro, og det skønnes, at overskuddet bliver på 1,9 milliarder euro i maj.

For det samlede EU slår krisen dog stadig igennem. Eurostat venter et underskud på 6,8 milliarder euro. Det er først og fremmest Storbritannien, der blandt landene uden for euro-zonen,har svært ved at komme af med varerne, mens Frankrig og Spanien er problembørnene inden for eurozonen.

Tyskland, og Holland har haft betydelige handelsoverskud i årets første måneder

Samhandelen med Kina er gået ned i årets første måneder, men eurolandene har stadig det klart største handelsunderskud over for Kina. Samhandelen er da også faldet med andre lande. Importen fra Rusland faldt med 42 procent fra januar til april, mens eksporten faldt med 37 procent.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.