Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.04.10 Nyt stort EU-underskud over for omverdenen

20. Apr. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tyskland redder igen EU fra et katastrofalt underskud over for omverdenen. I det sidste kvartal af 2010 viste balancen for EU 27 et minus på hele 18,2 milliarder euro, lyder et nyt skøn fra Eurostat. Tyskland havde imidlertid et overskud på 46,3 milliarder euro og Holland et plus på 13,9 milliarder euro. Også de skandinaviske EU-lande havde overskud, mens 15 af de 27 EU-lande kom ud af året med klare minusser.

Det er industrivarer, der koster hovedparten af EU-landene valuta. Mens handelen med varer viste et underskud på 29,3 milliarder euro, går det godt med at sælge tjenester, hvor EU-landene hentede et overskud på 20,8 milliarder hjem. Det dækker over et bredt spekter af service og tjenester som teknisk bistand, finansielle tjenester, computer- og informationstjenester, transport og byggetjenester. Der er dog underskud på royalties og licensafgifter.

Storbritannien er den store eksportør af tjenester med et overskud på 13,9 milliarder euro, men har et så stort underskud på varehandelen, at det samlet giver et underskud på 11,5 milliarder euro.

Tyskland henter derimod sit store overskud hjem på varehandelen. En analyse fra forskergruppen Markit viser samtidig ifølge BBC, at der nok er økonomisk bedring i eurozonen i år, men den økonomiske genrejsning foregår i to hastigheder. Tyskland og Frankrig trækker væksten op, mens kriselandene Irland og Grækenland haler den anden vej.

Tallene fra Eurostat bekræfter analysen, men viser også, at Frankrig har problemer. Underskuddet over for omverdenen var på hele 17,4 milliarder euro i fjerde kvartal. Det græske underskud var imidlertid på 6,8 procent, det portugisiske på 4,6 procent, det spanske på 9,1 procent og det italienske på 10,5 procent.

Det største underskud i betalingerne har EU-landene over for Kina, og det er varehandelen, der koster. Den gav et underskud på 74,0 milliarder euro i fjerde kvartal. Selv om kineserne køber flere varer i EU, blev det samlede minus på 43,0 milliarder euro.

USA, der kæmper med sit gigantiske handelsunderskud, kommer heller ikke ud af samhandelen med EU med succes. EU har et overskud i handelen med varer på 19,0 milliarder euro, men et lille underskud i handelen med serviceydelser.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.