Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.06.08 Tyskland trækker EU’s eksport op

17. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 15 eurolande havde et samlet overskud i udenrigshandelen i april, skønner Eurostat. Dermed synes udviklingen vendt. I årets første måneder importerede landene for langt større beløb end de solgte for i resten af verden. Men Eurostat venter et overskud på 2,3 milliarder euro i april måned.

I det samlede EU viser handelstallene dog stadig et betydeligt underskud. Eurostat skønner, det var på hele 15,4 milliarder euro i april måned.

Kina er det land, der sælger mest til EU. Men væksten er taget af. Til gengæld har EU-landene fået fart på eksporten til Kina. Den var 18 procent større i årets første tre måneder sammenlignet med sidste år.

Langt hovedparten af landene i EU har underskud på handelsbalancen. Men Tyskland fortsætter med at eksportere mere, end landet importerer. Og der er kommet mere gang i den tyske import samtidig med, at tyskerne køber en smule mindre i andre lande. Den tyske eksport er dermed hovedårsagen til, at udviklingen er vendt og eurolandene har overskud på handelen med andre lande.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.