Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.10.08 EU-landenes handelstal viser gigantiske underskud

17. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Euro-landene havde i august et underskud på hele 9,3 milliarder euro i samhandelen med den øvrige verden. I juli var underskuddet blot på 2 milliarder euro, og i august sidste år var der et overskud på 1,5 milliarder euro.

Ikke mindst energiprisernes himmelflugt i foråret var hård ved EU-landenes handelstal, viser den ny opgørelse fra Eurostat. I årets første seks måneder var underskuddet i de 27 EU-landes energihandel med den øvrige verden på hele 219,4 milliarder euro (1.632 milliarder kroner). Sidste år var det på 144,8 milliarder euro i samme periode.

Den seneste tids fald i oliepriserne får således stor betydning for betalingsbalancen i en række EU-lande. For det er først og fremmest importen af energi, der betyder, at EU-landenes har store underskud i samhandelen med andre lande. Eksporten af maskiner og køretøjer er langt større end importen, og overskuddet steg til 92 milliarder euro (685 milliarder kroner) mod 72,4 milliarder euro i de første seks måneder sidste år.

Alligevel viser også den samlede samhandel med industrivarer et stigende underskud. Det var i det første halvår på 141,6 milliarder euro mod 104 milliarder sidste år. Eksporten steg med otte procent, men importen med hele 12 procent.

Kina er nu det rige, som EU-landenes køber langt de fleste varer i. Importen fra Kina løb i de første seks måneder op på varer for 133,3 milliarder euro. USA følger efter og solgte for 109,2 milliarder euro, men Rusland øger stadigt hurtigere sin eksport til EU-landene. Den er nu oppe på varer for 105,2 milliarder euro. Det er en stigning på 30 procent i forhold til de første seks måneder sidste år, men de stigende energipriser giver en del af forklaringen.

Også eksporten til Rusland stiger stadig. Den var 26 procent højere end sidste år og markeder, at forholdet til Rusland spiller en stadigt større rolle, og samhandelen vil formentligt komme op på næste måneds topmøde mellem EU og Rusland, hvor en partnerskabsaftale er på tale.

Krisen i USA og Japan slår igennem på handelstallene. Eksporten til både USA og Japan er faldet i årets første seks måneder.

Tyskland har stadig et betydeligt overskud på handelsbalancen. Det var på 116,9 milliarder euro i første halvår. Storbritanniens underskud var på 72,7 milliarder euro, Frankrigs underskud på 37,2 milliarder og Spaniens på hele 58,1 milliarder, og Spaniens eksport er endog under en femtedel af den tyske og ikke meget større end den tjekkiske og ungarske tilsammen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.