Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.11.07 Nyt opgør om EU’s Afrika-politik

05. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

EU-kommissionen lægger pres på de afrikanske lande for at få underskrevet en ny handelsaftale før januar. Godkender de såkaldte AVS-lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet ikke en ny partnerskabsaftale forinden, bliver landene ringere stillet, end de er i dag.

Afrikanske ledere og en række græsrodsbevægelser anklager EU for hastværk og med den ny aftale forringe de afrikanske lande og øvrige AVS-landes muligheder for at klare sig i konkurrencen på markederne. De lokale producenter bukker under, lyder anklagerne. Næstformanden i den afrikanske industriorganisation AIA, Célestin Tawamba, ønsker mere til at forhandle en ny aftale.

- Vi må først beskytte vore varer, før vi åbner op, siger Célestin Tawamba ifølge Open Europa.

EU-kommissær Peter Mandelson påpeger derimod, at tiden er ved at løbe ud. Den nuværende aftale, der stiller AVS-landene gunstigt, blev i år 2000 erklæret ulovlig af verdenshandelsorganisationen WTO. EU og AVS-landene fik kun frem til nytår til at få en ny aftale på plads. Peter Mandelson forstår derfor ikke kritikken.

- Det er vås, for hvad disse AVS-lande behøver desperat, det er en handelsrelateret udviklingsstrategi, som benytter de handelspræferencer, som EU er parat til ikke kun at opretholde, men udvide, siger Peter Mandelson til BBC.

Han understreger, at uden en ny aftale, så går man tilbage til tiden før aftalen fra 2000, og det forringer landenes muligheder. Derimod vil den ny aftale give landene mulighed for at udvikle sig gradvist og gradvist åbne for konkurrencen. I første omgang åbner de sig for den regionale konkurrence og først senere kommer de med i hele den internationale konkurrence.

- Det er, hvad de ikke har gjort hidtil, og hvad vor politik hidtil har undladt at opmuntre dem til. Vi må simpelt hen have det på det rene og selvfølgelig også få os selv på linje med WTO, siger Peter Mandelson.

Kommissæren understreger, at det er landene selv, der har forhandlet den ny aftale, og at de mest fremsynede ledere også ønsker dem. Han fremhæver også, at ingen taler om frie markeder fra nytår. Der vil gå lang tid – 15-25 år – før de svare økonomier er parate til et åbent marked og en fuld integration i de liberale markeder.

EU åbner sine grænser for AVS-landenes varer. Kun for ris og sukker vil der stadig være overgangsordninger. AVS-landene kan derimod beskytte deres markeder over for produkter, der er følsomme, og udelukke import i overgangsordninger.

Peter Mandelson og udviklingskommissær Louis Michel siger i en kronik i The Guardian, at problemet ikke er, at den europæiske industri erobrer markeder i Afrika og spiller med musklerne. Tværtimod er problemet, at erhvervslivet og investorer ikke interesserer sig for Afrika.

- Processen handler ikke kun om handel, men om at fremme økonomiske reformer og få dem til at hænge sammen med udviklingshjælpen. Vi ønsker at opbygge regionale markeder og gøre dem attraktive for investeringer, skriver kommissærerne.

I den europæiske fagbevægelse, EFS, er der imidlertid også bekymring over det tidspres, som EU lægger for en ny aftale. EFS har gjort det klart over for Kommissionen, at der er behov for mere tid til forhandlinger. Vicegeneralsekretær Maria Helena André sagde på en konference i Lissabon om de afrikanske spørgsmål, at de sociale og faglige forhold må med i forhandlingerne. Hun fandt, at de faglige organisationer måtte inddrages og i det mindste høres i samme grad som erhvervsorganisationerne. De faglige spørgsmål, menneskerettigheder, demokrati og virksomhedernes ansvar måtte have højere prioritet.

- Det skal ikke kun være mekaniske svar for at tilfredsstille WTO’s krav, sagde Maria Helena André.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.