Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.03.08 EFS opfordrer til fred i Gaza

05. Mar. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse EFS fordømmer både de israelske angreb på Gaza og de krænkelser af international ret, som Hamas udøver ved at sende raketter mod Israel. EFS’s hovedbestyrelse sagde onsdag, at forhandlinger mellem parterne er den eneste løsning på konflikten mellem de palæstinensiske myndigheder og Israel og opfordrede dem til at vende tilbage til forhandlingsbordet.

Den palæstinensiske fagbevægelse PGFTU har orienteret EFS om den seneste udvikling, og det er på den baggrund, at den europæiske fagbevægelse tager sagen op. EFS kalder det israelske militærs brug af vold som ude af proportioner og påpeger, at angrebene de seneste dage har kostet over 100 livet, og at der blandt ofrene er både kvinder og børn.

”Det er en kollektiv afstraffelse af befolkningen i Gaza, der krænker international ret”, hedder det i udtalelsen fra EFS. Den anmoder Israel om at stoppe de aktiviteter, der sætter civiles liv på spil, og samtidig respektere international ret og Geneve-konventioner.

Men den europæiske fagbevægelse angriber i samme vendinger den vold, som Hamas anvender. Den koster tilsvarende civile ofre og må stoppe, mener EFS.

Fagbevægelsen er også bekymret over den fortsatte blokade af Gaza, der har fører til en stigende arbejdsløshed og fattigdom.

”Forhandlinger er den eneste vej ti at opnå en varig fredsaftale, der er baseret på international lov og relevante FN-resolutioner”, hedder det.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.