Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Formandskaber og topmøder

22. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Rådets formandskab har en vigtig rolle i organiseringen af Rådets arbejde. Formandslandet har særligt til opgave at få fremdrift i lovgivningsarbejdet og beslutningsprocesserne. Formandskabet indkalder og sidder for bordenden i alle møder og udarbejder kompromistekster, som kan løse probemer.
 
Formandskabet roterer hvert halve år mellem medlemsstaterne, se en liste over tidligere formandskaber med links til deres hjemmesider


Topmøder

EU-topmøderne kaldes også "Det europæiske Råd". Forklaring fra Folketingets EU-Oplysning: "Det Europæiske Råd (DER) består af EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer samt formanden for Kommissionen. Disse bistås af medlemsstaternes udenrigsministre og et medlem af Kommissionen. Det er Det Europæiske Råd, som fastlægger EU’s overordnede politiske retningslinjer og om Det Europæiske Råd hedder det i art. 4 TEU: Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor.

Siden 2002 mødes Det Europæiske Råd mindst to gange under hvert formandskab, det vil sige fire gange om året. Derudover afholdes ekstraordinære møder".

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.