Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Dansk EU-formandskab: Flere i job og flere ud på arbejdsmarkedet

06. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

06.01.2012 Det danske EU-formandskab har en dobbelt strategi for den kommende arbejdsmarkedspolitik i EU. Politikken skal både løse de nuværende problemer med arbejdsløshed og samtidig sikre, at der længere sigt bliver folk nok til de efterspurgte job.

Programmet for det kommende halve års danske EU-formandskab, som regeringen i formiddag præsenterede, hedder betegnende ”Europa i Arbejde”. Statsminister Helle Thorning-Schmidt understregede ved præsentationen, at Danmark overtager formandskabet i EU på en vanskelig tid, der står i krisens tegn. Hun håbede, at Danmark kan være brobygger mellem landene, der er med i euroen, og de, der som Danmark står udenfor.

I programmets afsnit om beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik hedder det meget betegnende, at det bliver nødvendigt at tænke i helt nye baner, og at det vil præge EU-samarbejdet på social- og beskæftigelsesområdet.

For beskæftigelsespolitikken gælder, at den både skal ”håndterer aktuelle udfordringer, særligt ungeledigheden, og mere langsigtede udfordringer vedr. styrkelse af arbejdsudbuddet.”

Socialpolitik skal søge at skabe ”lige muligheder for alle.”

Senere pensionsalder

Formandskabet vil allerede nu tage hul på diskussionen om, hvordan det på længere sigt kan sikres, at der kommer flere ud på arbejdsmarkedet i takt med, at de store årgange forlader arbejdsmarkedet. Det gælder om at finde måder, hvorpå flere unge og også kvinder kommer i job, og det kræver nytænkning.

Programmet peger i den forbindelse på ”ændrede familiemønstre, en bedre forening af arbejds- og familieliv, livslang læring, brydning af den sociale arv samt større beskæftigelsesfrekvens for personer, som ikke besidder fuld arbejdsevne.”

EU-kommissær Laszló Andor udtalte for nylig, at han kommer med en meddelelse, der vil lægge op til, at der bliver en mere ensartet pensionsalder i EU. Der bliver ikke tale om lovgivning, men et udspil til diskussion.

Det danske EU-formandskab vil netop sætte fokus på pensionsalderen. Det hedder i den forbindelse, at det bliver en udfordring, at flere og flere når en alder, hvor de normalt trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Samtidig lever folk længere og længere. Derfor er det afgørende, ”at de aktuelle og kommende reformer af landenes pensionssystemer går hånd i hånd med styrkelse af positive incitamenter til at arbejde længere, særligt i form af bedre arbejdsmiljø.”

Mere frivilligt socialt arbejde

2012 er året for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. Formandskabet vil bruge lejligheden til at komme med forslag til, hvordan de ældre kan bidrage mere til løsning af samfundets problemer og deltage på arbejdsmarkedet.

De ældre kan ikke kun blive længere på det egentlige arbejdsmarked, men også være med til at løse opgaver ikke mindst i den voksende ældresektor, når de forlader det egentlige arbejdsmarked. Formandskabet lægger i den forbindelse op til at styrke det frivillige sociale arbejde.

Det hedder også, at ”moderne velfærdsteknologi rummer i denne forbindelse store muligheder. Under formandskabet vil Rådet derfor også drøfte, hvordan moderne velfærdsteknologi kan aflaste arbejdet i plejesektoren. samt ikke mindst hvorledes ældre mennesker kan bevare deres helbred, således at de kan forblive aktive i længere tid.” pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.