Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-formandskab tager udstationering op

08. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

08.01.2012 Det danske EU-formandskab vil den kommende tid arbejde for, at udlændinge overholder arbejdsforholdene i det land, de arbejder i. Værtslandenes arbejdsmarkedsmodeller må respekteres, hedder det i regeringens program for de kommende seks måneders EU-formandskab.

Regeringen kommer som formandsland til at arbejde med udstationering og det direktiv, som EU-Domstolen satte i fokus med de omdiskuterede afgørelser i den svenske Vaxholm-sag. (Se under social dialog – retssagerne Vaxhold og Viking). EU-Kommissionen bebuder, at der skal blive en bedre implementering af direktivet, så arbejdstagernes rettigheder tydeliggøres.

Den europæiske fagbevægelse er gået videre og ønsker direktivet ændret ønsker ændret. Ligesom i Europa-Parlamentet, hvor formanden for arbejdsmarkeds- og socialudvalget, den franske socialist Pervenche Berès, støtter en ændring af direktivet, er der imidlertid også i Europa-Parlamentet og fagbevægelsen folk, der frygter, at en ændring af direktivet kan betyde en svækkelse af lønmodtagernes rettigheder på grund af det nuværende politiske centrum-højre-flertal i EU.

I det danske EU-formandskabs program hedder det, formandskabet kommer til at arbejde med forslag om at styrke håndhævelsen af udstationeringsdirektivet og forslag til forordning om at præcisere, at Lissabon-traktaten giver arbejdstagernes rettigheder og virksomhedernes rettigheder til fri bevægelighed samme status.

Regeringen lægger i programmet stor vægt på at få udbygget det indre marked og sikret, at reglerne for markedet bliver omsat i landene og overholdt. Det hedder samtidig, at den sociale dimension af det indre marked netop skal styrkes for at bevare borgernes tillid til det indre marked og herunder reglerne om fri bevægelighed for tjenester og personer. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.