Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Wammen vil bygge ”Bridge Over Troubled Water”

16. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

16.12.2011 Danmark overtager formandskabet i EU på det værst tænkelige tidspunkt, hvor krisen har bidt sig fast, og der er uenighed mellem lande i eurozonen og dem, der er udenfor. Europaminister Nicolai Wammen forsikrede imidlertid på et pressemøde i Bruxelles til middag, at det ikke afskrækker den danske regering.

- Med en sang fra Simon&Garfunkel kan man sige, at vi vil forsøge at bygge en ”Bridge Over Troubled Water”, sagde Nicolai Wammen.

Han lod forstå, at han dermed ikke kun mente en bro over kanalen til Storbritannien, der har meldt klart fra i forhold til den ny euro-pagt fra sidste uges EU-topmøde, men at det danske EU-formandskab generelt ville forsøge at løse de spændinger, der er på flere områder i sagerne på den kommende EU-dagsorden.

Til de punkter hører en af de største knaster for det danske EU-formandskab, der bliver forhandlingerne om de næste finansrammer for en ny syvårig periode frem til 2020. Nicolai Wammen sagde, han selv ville få rollen som brobygger i den sag. Han fandt, at opgaven var at bringe parterne sammen og lagde vægt på både reformer af landbrugspolitikken og få øget økonomisk vækst, forskning og innovation.

Satser på grønne job i grøn vækst

Europaministeren gik ikke direkte ind i debatten om, hvorvidt europagten lægger op til en for stram økonomisk politik uden en satsning på vækst og beskæftigelse, som flere ledende socialdemokrater som fhv. statsminister og fhv. leder af de europæiske socialister og socialdemokrater, Poul Nyrup Rasmussen, kritiserer den for at gøre.

Ministeren understregede derimod, at detaljerne i planen ikke er lagt frem. Den danske regering ville derfor først tage endelig stilling, når detaljerne var afklarede. Men Wammen sagde samtidig, at vækst, job og grønne job bliver en dansk prioritet, og det gjaldt også i holdningen til de kommende finansielle rammer.

Budgettet kunne netop bruges til at fremme væksten og et grønt Europa, hvor Europa kunne vælge at være med i første række eller se, at jobbene blev skabt i Kina, Indien eller andre steder i verden.

- For de grønne job bliver skabt, sagde Nicolai Wammen.

Den grønne politik kunne også fremmes, hvis politikken for energieffektivitet blev gennemført.

Indre marked og lettere byrder for SMV’ere

Europaministeren fremhævede, at det indre marked er grundlæggende for EU-samarbejdet, men stadig har mangler. Det bliver en dansk prioritet at få reformer, og Wammen nævnte i den forbindelse opgaven med at lette byrderne for de små og mellemstore virksomheder. Kommissionen har stillet forslag, og på det punkt kan det danske EU-formandskab få en opgave at bygge bro mellem kritikere ikke mindst i fagbevægelsen, der frygter, at lettelserne fører til færre regler på områder som arbejdsmiljø, og fortalerne ikke mindst i Storbritannien, der generelt kræver færre regler og ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder.

Udvidelsen en prioritet

Nicolai Wammen holdt sit pressemøde sammen med det afgående EU-formandskab, Polen. Den polske europaminister, Nicolaj Dowgielewicz, fandt, at Polen havde gjort store fremskridt i udvidelsesforhandlingerne, der nu fører til Kroatiens optagelse. Nicolai Wammen lovede at føre den politik videre og så frem til videre forhandlinger med Tyrkiet, begyndende forhandlinger med Montenegro og formentlig kandidatstatus for Serbien til marts.

Forhandlingerne med Island har foreløbig ført til, at seks af de syv kapitler med lovtekster, der er åbnet forhandlinger om, nu er afsluttet.

Den polske minister beklagede, at det ikke var lykkedes at få Rumænien og Bulgarien med i Schengen-grænsesamarbejdet, men det var også et område, som Wammen ville fortsætte samarbejdet om.

Ingen løfter om større åbenhed

Pressen ønskede på mødet større åbenhed i EU, hvor møder i eurozonen er lukkede og flere og flere spørgsmål afgøres på lullede møder mellem Europa-Parlamentet og Rådet.

Wammen fandt, at det altid ville være et spørgsmål om, hvad der skulle være åbent. Han fandt imidlertid ikke, at det var det væsentligste spørgsmål for at tillid. Tilliden kom, hvis EU løste problemer – kom med resultater.

- Formen for møder er en ting. Det er nu, det gælder om at skabe resultater, sagde Nicolai Wammen. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.