Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Wammen afviser luskeri

02. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

02.01.2012 Europaminister Nicolai Wammen afviser, at Danmark forsøger at luske reformer gennem EU og undgå, at Europa-Parlamentet trækker sager i langdrag gennem uendelige debatter. Grundlaget for anklagen om luskeri er forkert, fremhæver Nicolai Wammen i en udtalelse, da det slet ikke er muligt at komme uden om Europa-Parlamentet i næsten alle sager.

Baggrunden for Wammens udtalelse er, at flere medier også i udlandet skriver, at Europaministeren vil søge forlig med lederne af grupper i Europa-Parlamentet og nøglepersoner som ordførere i de enkelte politiske sager, før den politiske debat løber løbsk i Europa-Parlamentet og vigtige afgørelser dermed trækker ud. Politisk tovtrækkeri kan betyde, at en hurtig gennemførelse af kriseløsninger dermed kommer af sporet. Men det er en misforståelse, at Danmark som EU-formandsland dermed vil undgå debatten i Europa-Parlamentet.

- Danmark prøver ikke som flere aviser skriver ”at luske reformer igennem” eller at omgå Europa-Parlamentet. Det er slet ikke muligt at vedtage EU-lovgivning uden Parlamentets aktive medvirken. Derfor lægger vi som formandskab vægt på et meget tæt samarbejde med Parlamentet. Det er forudsætningen for, at der kan opnås resultater i EU’s lovgivningsproces, udtaler Nicolai Wammen.

Europaministeren lægger stadig vægt på, at de afgørende beslutninger om for eksempel løsningen af krisen, der kræver hurtige vedtagelser, kommer hurtigt gennem Europa-Parlamentet. Det kræver, at der er en kontakt med Europa-Parlamentet, som hurtigt inddrages. Den kontakt er der imidlertid allerede i dag, hvor de afgørende personer inden for de forskellige områder spillet tæt sammen ikke kun i forligsudvalg ved uenigheder, men også i de indledende faser.

Nicolai Wammen hæfter sig ved, at 80 procent af EU’s lovgivning vedtages i enighed, så Europa-Parlamentet kun har en enkelt behandling. I de fleste af de sager har der netop været et tæt samarbejde. Det polske EU-formandskab lagde også vægt på, at de fik hele pakken med forslag til EU’s styring igennem Europa-Parlamentet og netop havde et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet.

- Vi vil som formandskab arbejde for, at Rådet og Europa-Parlamentet sammen får taget nogle beslutninger af betydning for EU! Det kræver dialog mellem parterne. Vi har fremlagt vores prioriteter for formandskabet, og vi vil selvfølgelig arbejde på at drive disse prioriteter så langt som muligt inden for de gældende spilleregler, der er opstillet i traktaten. Vi har brug for et EU, som kan træffe beslutninger. Og gerne så hurtigt som muligt i lyset af nuværende krise. Vi håber, at Europa-Parlamentet er indstillet på at bidrage til at sikre dette, udtaler Nicolai Wammen.

Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, har flere gange beklaget, at Europa-Parlamentet trækker nogle sager ud. I Europa-Parlamentet har medlemmer modsat truet med at trække visse sager ud, hvis de ikke fik ændringsforslag med i andre spørgsmål.

Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek, hører til dem, der vogter over demokratiet i Europa-Parlamentet og ikke ønsker, at den demokratiske debat i Europa-Parlamentet bliver begrænset af, at ledere af grupper eller afgørende ordførere indgår kompromiser med et formandsland og EU-Kommissionen og derefter får til opgave at banke genstridige gruppemedlemmer på plads.

Venstres Jens Rohde hører til dem, der erkender problemet med Europarlamentarikere, der bevidst trækker sager i langdrag. Han ser gerne beslutningsprocessen på hele energiområdet lettet. Til Politiken siger han, at konservative i Europa-Parlamentet forsøger at forhale sagerne i håb om, at det endelige resultat bliver mindre grønt.

- Så må man spørge sig selv: Skal vi af demokratiske hensyn tage den langsomme vej, eller skal vi gå efter det gode resultat? Jeg tror, vi har bedst af, at det bliver afsluttet under det danske formandskab, siger Jens Rohde.

Det ændrer dog ikke ved, at sagerne under alle omstændighed kommer op i Europa-Parlamentet – med eller uden tætte kontakter mellem de forskellige politiske dele af EU forinden. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.