Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.07.10 Belgisk EU-formandskab vil øge jobministres magt

09. Jul. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det belgiske EU-formandskab vil have arbejds- og socialministres magt i EU styrket. På et uformelt rådsmøde i Bruxelles sagde den belgiske beskæftigelsesminister og vicepremierminister, Joëlle Milquet, at ministres forslag må med i den overvågning af den økonomiske udvikling og stabilitets- og vækstpakken, der bliver en væsentlig del af politikken i Europa 2020.

Belgien har tidligere sammen med Frankrig krævet, at social- og beskæftigelsesministrene fik en stærkere rolle og på lige fod med økonomi- og finansministrene var med på forårets EU-topmøder, hvor beskæftigelsespolitikken var oppe. Nu hedder det, at ministrene må lægge deres arbejdsmetoder om, styrke deres instrumenter og kvaliteten i koordineringen med ECOFIN.

Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, var ifølge et referat fra Rådsmødet enig i, at social- og beskæftigelsesministrene måtte have større indflydelse på den kommende økonomiske styring i EU, og at koordineringen med ECOFIN var altafgørende.

Van Rompuy var parat til at tage procedurer for samarbejdet om politikken og overvågningen op. Beskæftigelsespolitikken var også efter hans opfattelse afgørende. Kun vækst med beskæftigelse førte EU ud af krisen.

Jöelle Milquet tager DER’s formand på ordet og sender et referat til medlemslandene og til EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso.

Fokus på uddannelse og ”hvide job”

Ministrene sluttede bredt op om det belgiske oplæg. De var enige i, at medlemslandene måtte sikre, at der kom gang i beskæftigelsen. I det spil var uddannelse et nøgleord.

Uddannelserne måtte udbygges, og ministrene var enige i, at det var ”hvide job” og ikke job i blå kedeldragter, der var fremtid i – og tænkte her især på ”grønne job” i forbindelse med omlægningen af energien go en bæredygtig udvikling.

EFS advarer mod grønbog om pensioner

Ministrene kom også ind på den demografiske udvikling kun en dag efter, at EU-kommissionen spillede ud med sin grønbog om pensioner.

Arbejdsmarkedets parter deltog i ministrenes møde, og generalsekretæren for den europæiske fagbevægelse, EFS, John Monks, advarede mod grønbogen. Han mente, at den lagde op til at øge pensionsalderen, selv om EU-kommissær László Andor afviste det dagen før.

Kommissionen finder derimod, at flere ældre skal arbejde, og at de ikke tager job fra de mange arbejdsløse unge. John Monks mente derimod, at arbejdsgiverne fyrede folk, inden de nåede pensionsalderen. Og de gjorde intet for at hyre de unge.

EFS kommer senere med en større analyse af Kommissionens udspil.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.