Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.06.10 Belgisk EU-formandskab satser på social udvikling

25. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Mens det politisk Belgien kæmper om at få en ny regering på plads, overtager det politisk splittede land EU’s formandskab. 1 juli har Belgien formandskabet efter Spanien, og ligesom det spanske formandskab satser også det belgiske på at udvikle den sociale dimension.

I det program med fem hovedpunkter, som Belgien har sat op, indtager den sociale akse andenpladsen. Under overskriften ”Stimulere det sociale fremskridt”, lægger belgierne vægt på at diskutere den sociale samhørighed og de problemer, den stilles overfor. Det kommende formandskab vil både diskutere højere standarder ud fra de mål, EU sætter sig, og lægge op til overvågning af, hvordan udviklingen er.

Modsætninger i løninger

På det punkt placerer belgierne sig dermed på linje med de udspil, der er i Europa 2020 og retningslinjerne for den økonomiske og sociale udvikling.

Det kommende formandskab overser ikke, at der kan være problemer med de forskellige mål, EU sætter sig.

Den første akse i programmet omhandler den social og økonomiske udvikling, hvor hovedoverskriften er at styrke den bæredygtige vækst og konkurrenceevnen og herunder at forstærke stabilitetspagten. Det betyder, at belgierne også lægger vægt på at få reduceret landenes underskud på budgetterne og få gælden bragt ned. Dermed vil belgierne både satse på besparelser inden for det offentlige og højere sociale standarder.

Under den første socio-økonomiske akse hedder det også, at beskæftigelsen skal fremmes og herunder de grønne og hvide job. Fornyelse er i fokus, og belgierne bygger videre på den rapport om en styrkelse af det indre marked, som tidligere EU-kommissær Mario Monti udarbejdede i foråret.

Fokus på sundhed

Under det arbejde lægger belgierne op til at diskutere de såkaldte sociale tjenester af almen interesse, som er med under den sociale akse.

2010 er året, hvor EU har fokus på fattigdommen, og belgierne fortsætter diskussionerne om, hvordan borgere kan kunne ud af fattigdommen.

Det spanske formandskab havde succes med at få sundhedsministrene i EU til at støtte et direktiv om rettigheder for patienter, der ønsker behandling i et andet land. Belgierne fårn opgaven med at nå til enighed med Europa-Parlamentet om forslaget og sætter samtidig fokus på den offentlige sundhedstjeneste og også udviklingen i samfundet, hvor der bliver flere ældre.

Vold mod kvinder bliver et emne inden for ligestillingen.

De tre øvrige hovedpunkter omhandler miljøet, kampen mod kriminaliteten og EU’ rolle i det globale samarbejde.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.