Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.01.07: EU sætter fokus på fair lønninger

22. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Af Peder Munch
Gode job, fair lønninger, ordentligt arbejdsmiljø og en familievenlig organisering af arbejdet. Det var noget af det, EU-landenes social- og beskæftigelsesministre diskuterede på et uformelt rådsmøde i Berlin i sidste uge.

Det tyske EU-formandskab havde indkaldt til mødet sammen med de kommende to EU-formandskaber, Portugal og Slovenien, og der var grundigere diskussioner på det uformelle møde end normalt, hvor det selskabelige ofte er i højsædet, og der ikke bliver draget konklusioner.

Formelle konklusioner blev det heller ikke vedtaget i Berlin. Men de tre landes ministre drog alligevel konklusioner og hæftede sig her ved, at diskussionerne viste en klar opbakning til at tage fat på den sammenhæng mellem fleksibilitet på arbejdsmarkedet og en sikkerhed for de ansatte. Det er den diskussion, der i dag hedder flexicurity.  
     

- Ministrene har den opfattelse, at større fleksibilitet på arbejdsmarkedet må ses i sammenhæng med de ansattes rettigheder, hedder det i konklusionerne fra de tre værtslande. 
 

Efter Fagligt.EU’s oplysninger satte de sydlige lande med Spanien, Frankrig og især Belgien fokus på de ansatte rettigheder, mens andre lande som Storbritannien lagde størst vægt på fleksibiliteten.
Det tyske EU-formandskab taler meget om det sociale Europa, og i konklusionerne hedder det da også, at de ansatte skal kunne forsvare deres rettigheder gennem de kollektive organer, der forsvarer dem. Både medlemslandene og arbejdsmarkedets parter har ansvaret for, at et mere fleksibelt arbejdsmarked ikke fører til en forringelse af den sociale beskyttelse af de ansatte.  

Fair lønninger er en vigtig del af det gode arbejde, hedder det videre. Igen placerer de tre værtslande ansvaret for fair lønninger på medlemslandene og arbejdsmarkedets parter. Tyskland har ingen politisk fastsat mindsteløn, og det hedder da også, at der i det spørgsmål skal tages udgangspunkt i de enkelte landes egne systemer.  
              

Men det hedder samtidig, at der i et socialt Europa må være et system, der hjælper folk uden arbejde, og at kampen mod fattigdom og social udelukkelse må have en høj prioritet.                     
En række EU-lande kæmper med at skaffe job og uddannelse til de unge. Op mod 30 procent af de unge i Polen er uden et job. I Frankrig er det 18 procent. Ministrene diskuterede de unges problemer, som EU-kommissionen også tager op i et udspil til foråret. Værtslandene konkluderer efter diskussionerne i Berlin, at der må skaffes rammer for de unge, så de får en god start på arbejdslivet.  
          

Også ældreproblemerne blev taget op. Efter Fagligt.EU’s oplysninger var diskussionerne her mere optimistiske end normalt, hvor udgangspunktet især var, at man skulle se på de positive sider af, at ældre lever længere, og ikke se det især som et problem med en øget ældrebyrde.  

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.