Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.06.07 EFS kræver klare mål for formandskab

29. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Den europæiske fagbevægelse, EFS, foreslår i morgen det portugisiske kommende EU-formandskab, at portugiserne sætter klare mål for beskæftigelsespolitikken frem til 2010. EFS’s ledelse vil på et møde med det kommende formandskab sige, at beskæftigelsespolitikken ikke må udvandes, men derimod prioriteres højere med klare nye mål for blandt andet livslang læring. 12,5 procent af den voksne befolkning bør hele tiden være under uddannelse.

EFS’s ledelse medbringer et papir til mødet. Ud over et mål for den livslange læring siger papiret også, at der skal gøres mere for de unge, så færre forlader skolen før tid. Det tal skal ned under ti procent før 2010, hedder det.

Unge ledige skal aktiveres eller i job, før de har været arbejdsløse i seks måneder, og 25 procent af de langtidsledige skal have tilbud om en ny start.

EFS vil også have øget indsatsen for ligeløn, og målene pladser i børneinstitutioner skal følges op, så der i 2010 er pladser til mindst 33 procent af børn under tre år og 90 procent af dem, der er over tre år.

Når 2010 er året, hvor målene skal være opfyldt, skyldes det, at det er året, hvor den såkaldte Lissabon-proces slutter. Den blev indledt i Lissabon i marts 2000, og siden har EU arbejdet med en aktiv arbejdsmarkeds- og socialpolitik for at nå en række opstillede mål for beskæftigelsen og de sociale forhold.

Næste forår gør stats- og regeringslederne status og vedtager nye retningslinjer for beskæftigelsespolitikken. Det portugisiske formandskab forbereder retningslinjerne og den videre Lissabon-proces, og EFS gør derfor meget ud af den politik.

Det ny begreb flexicurity får også en høj prioritet i EFS. Fagbevægelsen anerkender, at et mere fleksibelt arbejdsmarked med sikkerhed for de ansatte er på den europæiske dagsorden, og at det portugisiske formandskab arbejder med at få muskler på skelettet. EFS lægger vægt på, at arbejdsmarkedets parter bliver inddraget i arbejdet, og at fleksicurity bliver udformet på en måde, så alle parter drager fordel af det.

EFS fremhæver i den forbindelse, at beskyttelse af job ikke må ses som en hindring, men som en betingelse for en sikkerhed i beskæftigelsen. Det hedder også, at der må mere fokus på kvaliteten i jobbene, og at kollektive forhandlinger må fremmes, så de også medtager spørgsmål som livslang læring.

Flere og flere lønmodtagere arbejder ikke på normale ansættelseskontrakter, men i mere eller mindre atypiske job som på tidsbestemte kontrakter, som vikarer, på deltid. EFS påpeger, at der skal skabes ordentlige forhold for dem, der arbejder i sådanne job.

EFS ønsker også mere fokus på den bæredygtige udvikling og har flere bemærkninger om energipolitikken end normalt.

Kun få konkrete lovforslag er på vej gennem EU-systemet på det sociale område og inden for arbejdsmarkedspolitikken. EFS håber, at det portugisiske formandskab tager fat på revisionen af arbejdstidsdirektivet, som flere formandskaber har tabt på gulvet. Et forslag til regler for vikarer vil EFS også have sat på dagsordenen igen ligesom et forslag om arbejdsmarkedspensioner, som ministrene ikke blev enige om under det tyske formandskab.

En revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg er også på EFS’s ønskeliste, og så lægger EFS igen vægt på et rammedirektiv for tjenester af almen interesse.

På mødet med det portugisiske formandskab vil EFS støtte, at der kommer en ny traktat og her understrege, at det er en betingelse for støtte fra fagbevægelsen, at det afsnittet om de grundlæggende rettigheder ikke udvandes, men bliver forpligtende.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.