Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Januar 2007: Tyskland som EU-formand

22. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Europas sociale model øverst på dagsordenen
Tyskland har to store linjer i opgaverne som formandsland for EU i første halvdel af 2007.

Den første linje kan kaldes det sociale Europa i globaliseringstider.  Formandskabets første topmøde holdes den 8. og 9. marts, og det vil fortrinsvis drejer sig om Europas sociale model. Tysklands store koalitionsregering (CDU/CSU/SPD) ønsker at medlemslandene og EU-systemet beskæftiger sig europæernes livsform og identitet i et socialt Europa. Uden en social profil vil europæerne næppe ønske at være med i et europæisk projekt, siges det direkte i formandslands-programmet.

Det politiske program og kalender for mødevirksomheden findes på formandskabets hjemmeside på engelsk.

Den anden hovedlinje i det tyske program er samarbejdets fremtid og form efter at franske og hollandske vælgere i 2005 sendte den aftalte og vedtagne forfatningstraktat til tælling.

I årets første måneder skal der føres samtaler med hvert enkelt af de 24 andre EU-lande om forfatningstraktatens skæbne. Der skal findes en vej ud af den tænkepause, som blev besluttet på EU-topmødet i juni 2005, men de egentlige beslutninger skal først træffes i 2008.

Formandslandet skal kort sagt tale med de 24 andre lande om og derefter gøre status over forfatningstraktatens tilstand og i øvrigt pege på såkaldt fremtidige udviklingsmuligheder.

Selv om det ikke siges og skrives, så er tidsplan og processer fastlagt med stort hensyn til, at der i april og maj 2007 skal holdes præsidentvalg i Frankrig.

Det er derfor, med topmødeerklæringernes egne ord, underforstået, at der først i 2008 skal træffes egentlige beslutninger.

Det er på forhånd besluttet, at EU's ledere den 25. marts 2007 i Berlin vedtager en politisk erklæring, der fastslår Europas værdier og ambitioner og bekræfter deres fælles tilsagn om at leve op til dem. Erklæringen skal markere for Rom-traktaterne om det europæisk økonomiske samarbejde, EF,  og om det europæiske atomenergisamarbejde i  Euratom. De første traktater, der trådte i kraft 1. januar 1958 er beskrevet her.

40-års-dagen blev også festligholdt, se selv.

 

 

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.