Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.06.07 Portugal satser på arbejdsmarkedet

28. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
Det kommende portugisiske EU-formandskab lægger op til grundlæggende diskussioner om det europæiske arbejdsmarked og stiller allerede i næste uge EU-landenes ministre en række spørgsmål om, hvordan de mener, EU kan udvikle langsigtede strategier for beskæftigelsespolitikken og den sociale politik.

Helt overordnet har det portugisiske EU-formandskab tre hovedprioriteter. Det er at få en ny traktat for EU på plads. Efter sidste uges møde i Det Europæiske Råd er linjen lagt for den proces. Dernæst ønsker portugiserne at styrke Europas rolle i verden. Portugiserne holder en række topmøder med ledere fra den øvrige verden og lægger her op til et øget samarbejde med Brasilien, der trænger sig mere og mere på som en magtfaktor i verden. Det tredje punkt, som portugiserne satser på, er at skabe en dagsorden for en modernisering af den europæiske økonomi og samfund som helhed.

Portugiserne har formandskabet i det halvår, hvor beskæftigelsespolitikken i EU har ti års fødselsdag. Den blev skabt på et topmøde i Luxembourg i oktober 1997. Portugal byggede videre på politikken på et topmøde i Lissabon i marts 2000, der førte til en hel proces med konkrete mål for arbejdsmarkedet frem til 2010.

Processen bliver bedømt på topmødet til næste forår, men portugiserne lægger vægt på at forberede topmødet, før Slovenien overtager ledelsen den 1. januar. Den portugisiske premierminister José Sócrates sagde i en tale i det portugisiske parlament, at portugiserne sætter fokus på den sociale dimension af Lissabon-strategien. Den skal have den relevans og synlighed, den fortjener, påpegede premierministeren.

De menneskelige ressourcer, sammenhængen mellem arbejdslivet og familielivet, kampen mod fattigdom hører til de emner, portugiserne vi diskutere. Men dertil kommer hele det begreb, flexicurity, som EU-kommissionen tog op i en meddelelse, som blev udsendt den 27. juni.

- Denne debat skal føre til vidtspændende og afbalancerede løsninger, der kan omsættes til generelle og fælles principper på europæisk niveau, sagde José Sòcrates, der samtidig understregede, at initiativerne skal tage hensyn til de nationale realiteter og forskelligheder i EU-landene.

EU-landenes social- og beskæftigelsesministre kommer på deres uformelle rådsmøde i Guimaraes i Portugal den 5. til 7. juli netop til at diskutere de portugisiske prioriteter. Portugiserne lægger i et oplæg til mødet netop vægt på, at beskæftigelsespolitikken skal udvikles videre, og at de særlige retningslinjer for beskæftigelsespolitikken, som så dagens lys første gang efter topmødet for ti år siden i Luxembourg, nu skal revideres.

Ministrene kommer også til at diskutere, hvordan politikken bedst kan føres ud i livet inden for det, som premierministeren kaldte landenes forskelligheder. Den særlige åbne koordineringsmetode kommer her på dagsordenen. Det er den, der ikke lægger op til konkrete lovinitiativer, men at landene i stedet skal lære af hinanden og finde de bedste løsninger ud fra dialogen om de erfaringer, de høster i de enkelte lande.
I et oplæg til mødet hedder det, at den åbne koordineringsmetode kan give nye og afgørende impulser til en mere effektiv koordinering af politikkerne mellem medlemslandene.

Aktiv aldring bliver et af de temaer, som portugiserne lægger vægt på. Selv om flere ældre bevarer deres job eller kommer i arbejde, er de ældres beskæftigelse stadig langt under beskæftigelsen i USA, og der er betydelige forskelle på de ældres beskæftigelse – op til 40 procent.

Flexicurity er et andet tema, der kommer op på mødet. I oplægget hedder det, at det er væsentligt at finde en balance mellem de forskellige dele af flexicurity. Portugiserne mener, at arbejdsmarkedet parter har en nøglerolle, når talen falder på flexicurity. Den særlige beskæftigelseskomite i EU og Komiteen for Social Beskyttelse på det sociale område får formentlig en rolle at spille. Portugiserne ser også gerne, at landene har de nye veje til større fleksibilitet og sikkerhed for de ansatte med i de handlingsprogrammer, landene sender til Kommissionen som en del af den europæiske beskæftigelsespolitik.

Livslang læring er et emne, som portugiserne også prioriteter højt og ser som en del af politikken både for omstilling inden for virksomhederne, en metode til at holde ældre på arbejdsmarkedet og undgå social udstødelse.

 


 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.