Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.06.08 Fransk EU-formandskab søger kompromis om arbejdstid

26. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Af Peder Munch Hansen

Det franske EU-formandskab kommer Europa-Parlamentet i møde og søger et kompromis om ændringer af arbejdstidsdirektivet. På et møde i Europa-Parlamentets beskæftigelses- og socialudvalg sagde den franske arbejdsminister, Xavier Bertrand, onsdag aften, at han godt var klar over, at det forslag, EU-landenes ministres blev enige om i forrige uge, lå langt fra det forslag, som Europa-Parlamentet havde vedtaget.

- Vi skal nu forsøge at tilnærme Rådets holdning, så det kommer tæt på parlamentets, sagde Xavier Bertrand.

Han håbede på et forlig med parlamentet, så Rådet og parlamentarikerne ikke kom ud i en egentlig forligsprocedure om forslaget. Men han slog også fast, at parlamentet måtte give sig på punkter, for der var flere forslag i parlamentets betænkning, der aldrig gik igennem i Rådet.

Flere parlamentarikere beklagede, at Rådet ikke giver en klar definition af arbejdstid. De ønskede, at krav om en maksimal ugentlig arbejdstid fulgte den enkelte ansatte og ikke arbejdspladsen. Mange lønmodtagere har flere arbejdsgivere eller flere kontrakter med samme arbejdsgiver, og dermed kan de komme op på alt for lange arbejdsuger.

Xavier Bertrand mente imidlertid, at netop spørgsmålet om en definition som parlamentets var et af de punkter, hvor lande i Rådet stod af. Selv ønskede han dog en afklaring.

Retten til at stå uden for direktivet, som parlamentet ønsker udfaset, er den anden store knast. Flere lande med Storbritannien i spidsen står fast på, at der fortsat findes regler for en opt-out. Og den modstand var svær at komme af med, mente Xavier Bertrand. Men han lod også forstå, at alt var åbent.

- Der er ingen våbenhvile om opt-out’en, sagde ministeren.


To overskrifter for den sociale dialog

Dagen før den kommende rådsformand var i parlamentet, blev den nuværende slovenske formand angrebet fra højre og venstre for ministrenes kompromis om arbejdstiden.

Xavier Bertrand stod også for skud, fordi Frankrig havde forladt den hårde linje for mere sociale regler for arbejdstiden. Den franske minister forsvarede som den slovenske Rådets holdning. Han mente, at det gav fremskridt for lønmodtagerne og sikrede dem bedre mod lange arbejdsuger end de regler, der er i dag. Parlamentariker efter parlamentariker talte ham imod, men tonen var ikke så aggressiv som dagen før.

Det britiske konservative medlem Philip Bushill-Matthiews undskyldte dog over for ministeren de angreb, hans kolleger kom med, og de holdninger de gav udtryk for.

- Verden har bevæget sig. Det ved De. Flere af mine kolleger er ikke klar over det, sagde Philip Bushill-Matthiews.

Arbejdstiden indgår som element i et af de to overordnede temaer, der franske EU-formandskab lægger for det kommende halvårs europæiske arbejdsmarkedspolitik.

Xavier Bertrand påpegede, at den sociale dimension er en af de store udfordringer for franskmændene, og den har to overskrifter:

  • En dynamik, der fremmer nye direktiver.
  • Udarbejdelsen af et socialt projekt for de kommende år.

Ud over arbejdstiden satser det franske EU-formandskab også på et kompromis om vikararbejde. På det punkt var han optimist. Ministeren fandt, at der var klare forbedringer for lønmodtagerne, og at der var klar støtte i Rådet.

Derimod mente Xavier Bertrand, at der stadig var store problemer med forslaget til regler for supplerende pensioner. Der var stadig klare forskelle på landenes holdninger, og ministeren kunne ikke endnu se, hvordan man fik dem forenet.

Arbejdet med den sociale sikring og de tekniske ændringer gik til gengæld fremad. Også Kommissionens forslag om ændringer af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg så Xavier Bertrand lyst på.

Kommissionen spiller efter planen ud med forslaget den 2. juli, og det franske formandskab satser på at få direktivet tilpasset, så det giver lønmodtagerne bedre informationer og rettigheder til høring, når virksomhederne lægger op til større ændringer af produktion eller organisation.

- Planer skal diskuteres. Den sociale dialog skal styrkes, sagde Xavier Bertrand.

Formandskabet holder en konference om de europæiske samarbejdsudvalg i november og håber på et gennembrud inden nytår.


Lige muligheder – arbejdsforhold og familieliv

Formandskabet satser også på Kommissionens ventede forslag til et direktiv om diskriminering og handicappere. Parlamentet har udtalt sig og ønsker et bredt direktiv. Forslaget skal vedtages i Rådet med enstemmighed.

De lige muligheder bliver et stort tema, og formandskabet satser på, at parterne på arbejdsmarkedetkommer med i arbejdet. Det gælder i første række nye forhandlinger om forældreorlov. Formandskabet vil også have barsel, fædreorlov og adoption ind under temaet lige muligheder og sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv.

Bekæmpelsen af fattigdom kommer også op under det franske formandskab.


Fornyelsen af den sociale dagsorden

EU-kommissionen spiller den 2. juli ud med forslag til en ny social dagsorden. Arbejds- beskæftigelses- og socialministrene tager den op til den første debat på et uformelt møde den følgende uge.

Ud over de lige muligheder og bekæmpelse af diskriminering vil formandskabet også tage begrebet flexicurity op igen. Xavier Bertrand understregede, at den store modstand mod begrebet er taget af. Der er i dag bedre forståelse for sammenhængen mellem et fleksibelt arbejdsmarked og sikkerhed for de ansatte.

Formandskabet agter at fremme diskussionerne om kompetencer og også mobiliteten på arbejdsmarkedet. De, der er mobile, skal ikke straffes.

Også debatten om værdierne og den europæiske model kommer op. Formandskabet går videre med hele debatten om de offentlige tjenester og de tjenester, som tjener almenvældet.

- Det er stadig uklarheder om tjenester af almen interesse, mente Xavier Bertrand.

Endelig vil det franske formandskab få mere gang i debatten om virksomhedernes sociale ansvar. Arbejdsmarkedets parter og NGO’ere bliver inddraget. Formandskabet arbejder sammen med det franske Økonomiske og Sociale Udvalg om opgaven og vil også inddrage det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Xavier Bertrand understregede, at formandskabet ikke løste opgaverne alene, men ville inddrage alle parter til at samarbejde.

- Det bliver et kollektivt formandskab. Vi vil samarbejde med alle aktører og herunder Europa-Parlamentet, sagde Xavier Bertrand.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.