Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.10.08 Fransk EU-formandskab: Behov for socialt Europa

02. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den økonomiske krise presser på for strukturelle ændringer i samfundet. Men der er også behov for sociale reformer. Det sociale Europa skal gøre livet lettere for folk, fastslog den franske arbejdsminister og EU-rådsformand, Xavier Bertrand, på et pressemøde efter de 27 EU-landes ministre møde i Luxembourg i dag.

- Der skal nyt liv i det sociale Europa. Ikke kun tale, men også handling, sagde Xavier Bertrand.

Ministeren slog dog samtidig fast, at det nu var op til medlemslandene mere end nogensinde at sætte den sociale samhørighed, beskyttelsen af borgerne, solidariteten og moderniseringen af arbejdsmarkederne i højsædet.

Ministeren erkendte, at der ikke havde været megen EU-lovgivning for arbejdsmarkedet og de sociale forhold i de senere år. Men han mente, at der nu var tegn på ændringer. Forslaget mod diskriminering var et af dem. Han havde dog endnu større håb til, at forslaget om europæiske samarbejdsudvalg ville gå igennem.

Formandskabet håbede også, at forslaget til regler for vikararbejde og også arbejdstid gik igennem. Rådet opnåede flertal for dem i juni, men de blev da behandlet samlet. Og der er betydelig modstand blandt flere ministre og ikke mindst blandt Europa-parlamentarikerne mod reglerne for arbejdstid.

Det franske formandskab tog en diskussion med ministrene på rådsmødet.

- Og der er stadig opbakning til enigheden i juni. Nu må vi se, hvad parlamentet gør, sagde Xavier Bertrand.


Går videre med arbejdstid og vikarer

På rådsmødet var der klar modstand mod den nuværende tekst til regler mod diskriminering uden for arbejdsmarkedet. Forslaget kræver enstemmighed. Det bliver nu op til formandskabet at tage kritikken fra mødet op og få afklaret en række begreber.

Kommissionens Vladimír Špidla afviste på pressemødet, at alt kunne være klart i en tekst. Han forstod ikke den modvilje, der var både blandt ministrene og parlamentarikere mod EF-domstolen, der lægger linjen i tekster, når de ikke er klare.

- Der er altid noget for dommerne at afklare. Det er deres job, sagde Vladimír Špidla, der havde tiltro til, at de udførte opgaven, som de skulle.

Xavier Bertrand påpegede, at det er politikernes opgave at lovgive, og at man måtte løse den konflikt, der nu er i forslaget til regler mod diskriminering. Han pegede samtidig på, at det altid er en balancegang, hvor stramme og detaljerede regler skal være, og hvor meget de enkelte lande selv kan fylde på generelle regler.


Europæisk år mod fattigdom

Rådsmødet vedtog uden debat at gøre 2010 til et europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Xavier Bertrand fremhævede, at det netop ikke blot skal være noget, man taler om, men udgangspunkt for handling. 17 millioner euro bliver sat af til projektet, og det er det største beløb, der hidtil er sat af til sådanne kampagner.

- Der er 70 millioner i EU-landene, der er fattige eller i fare for at blive det, pointerede rådsformanden.

Formandskabet vil arbejde sammen med de kommende to formandskaber på at tilrettelægge kampen mod fattigdommen.


Flexicurity i åben koordinering

Ministrene diskuterede også, hvordan de hver især kommer videre med at ændre arbejdsmarkederne, gøre dem mere fleksible og samtidig sikre for de ansatte. På det punkt er der ikke egentlig lovgivning, men debatten bliver ført frem af de gode eksempler, den bedste pædagogiske måde at komme videre på og få alle ikke mindst arbejdsmarkedets parter med i arbejdet.

Xavier Bertrand understregede betydningen af, at parterne på det europæiske arbejdsmarked var kommet med deres bud på, hvordan begrebet kunne konkretiseres, og de kunne bruge det.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.