Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.09.08 EFS betoner hverdagens problemer over for EU-formandskab

01. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Borgerne i EU-landene står over for en række nye problemer med den øgede internationalisering, og dem må det franske EU-formandskab tage op, fremhævede den europæiske fagbevægelses ledelse, da den mandag mødtes med det franske EU-formandskab.

Generalsekretær John Monks, EFS, påpegede, at de økonomiske problemer tager til. Den finansielle krise er langt fra løst. Derfor må borgerne forvente, at der sker en ændring i EU’s politik, så den slår ind på en mere social retning.

- Europa rammes af en serie chokbølger. Det franske EU-formandskab må komme med løsninger, der dæmmer op for den økonomiske og sociale nedgang, sagde John Monks.

EFS’s ledelse understregede, at fagbevægelsen stadig holder fast ved, at der bør komme en særlig social protokol i en ny EU-traktat. Den skal tage højde for de seneste domme om arbejdsmarkedet ved EF-domstolen, der skaber tvivl om det indre markeds forhold til faglige rettigheder og andre grundlæggende rettigheder.

EFS afleverede sit memorandum for de kommende måneders EU-politik. Også det slår fast, at de senere afgørelser ved EF-domstolen skaber uro og skepsis om den europæiske udvikling. Papiret hæfter sig ved, at det franske EU-formandskab har et ”mere beskyttende Europa” som et af temaerne, og at det burde være med i værnet om den europæiske sociale model.

EFS finder det afgørende, at der kommer ændringer af reglerne for europæiske samarbejdsudvalg. Franskmændene ønsker at få dem vedtaget ud fra det forslag, Kommissionen er kommet med, men gerne med visse forbedringer, som parterne selv kan finde frem til.

Desuden lægger EFS vægt på, at der bliver enighed om forslaget til et direktiv om vikararbejde, men kan ikke støtte det forslag til ændrede regler om arbejdstid, som ministrene i EU-landene blev enige om i juni, og hvor en række ministre også mente, at der burde ske ændringer under forhandlinger i efteråret.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.