Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.05.08 Frankrig løfter lidt af sløret for EU-formandskab

28. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Godt en måned før Frankrig overtager formandskabet for EU, kommer de første meldinger om franske prioriteter for politikken frem til januar. På møder med udvalgte franske journalister og en delegation fra Europa-Parlamentets beskæftigelses- og socialudvalg har ministre og embedsmænd løftet noget af sløret for de franske satsninger.

Selv om mødet med journalisterne var ”off the record”, er så meget sluppet ud, at det sammen med et referat fra parlamentets udvalgs andet møde tegner et billede af, hvad der kan ventes frem til nytår.

På arbejdsmarkedet afhænger meget af, hvad det slovenske EU-formandskab kommer i hus med på rådsmødet den 9. juni. Slovenerne satser på forlig om regler for arbejdstid, vikararbejde og også gerne supplerende arbejdsmarkedspensioner.

Den franske arbejds- og solidaritetsminister, Xavier Bertrand, gjorde det klart over for parlamentets delegation, at Frankrig satser på at komme videre med de forslag. Frankrig agter også at fortsætte linjen, hvor ændringer af direktivet om arbejdstid og vikararbejde forhandles som en pakke. Storbritannien, som hidtil har modsat forlig om begge forslag, har hidtil lagt vægt på at kombinere de to forslag, hvis der skal findes en løsning.

På lovgivningssiden prioriterer formandskabet også et kommende forslag mod diskriminering.

Den sociale agenda, som Kommissionen ventes at spille ud med den 25. juni, får høj prioritet under det franske formandskab.

Fattigdommen i EU bliver et stort emne i de kommende år, og kampen mod elendigheden er også en fransk prioritet. Både indslusning af svage grupper og også ældre på arbejdsmarkedet er noget af det, der kommer op til debat ligesom en videreudvikling af begrebet flexicurity og også virksomhedernes sociale ansvar.

Den offentlige sektor er til debat næsten overalt i Europa. Det omdiskuterede servicedirektiv er på vej til at blive omsat i samtlige 27 EU-lande og de øvrige lande, der er med i EU’s indre marked som Norge. De sociale tjenester er holdt ude fra direktivet, men debatten om, hvad der er sociale tjenester, fortsætter. Det franske formandskab tager spørgsmålet op.

Dertil kommer, at formandskabet ventes at gå videre med forslag, som parterne på det europæiske arbejdsmarked også overvejer at indlede forhandlinger om. Spørgsmålene ventes at være med i den sociale agenda, som Kommissionen spiller ud med, og det gælder både forholdet mellem arbejds- og familieliv, en revision af reglerne for forældreorlov og herunder også orlov for folk, der adopterer.

Energi- og klimapolitikken bliver to af de store politiske spørgsmål frem til klimatopmødet i København til næste år. Frankrig har særlige interesser, fordi det meste af den franske energi kommer fra atomkraftværker. Ifølge de ikke-officielle oplysninger, der er sluppet ud fra mødet mellem det kommende franske formandskab og de franske journalister, agter Frankrig at forsøge at få åbnet for i hvert fald for dele af de aftaler, der ellers er indgået på topmøder om blandt andet den vedvarende energi.

Det har fra starten irriteret franskmændene, at de ikke får kredit for den ”rene” franske energi.

Det står også klart, at formandskabet ønsker, at aftaler om ledelsen af institutionerne er på plads inden nytår.

Derimod lægger det kommende formandskab ikke op til en ændring af styringen af den europæiske centralbank, ECB. Franske ministre har ellers gang på gang kritiseret, at ECB er totalt uden politisk styring. Franskmændene vil i stedet forbedre kontakten mellem ECB og eurogruppen. Formandskabet vil også øge debatten om krisen på de finansielle markeder og de forskellige finansinteresser arbejde.

Mens franskmændene arbejder på at gøre deres program færdigt, samarbejder det kommende formandskab også med Tjekkiet og Sverige om et program for de kommende halvandet år. Tjekkiet har EU-stafetten efter Frankrig og rækker den videre til Sverige.

Til juli slutter halvandet års program, som tyskerne indledte.

Samme dag ventes også et forslag til ændringer af reglerne for europæiske samarbejdsudvalg, som franskmændene prioriterer højt under deres EU-ledelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.