Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.08.07 Ministre ønsker mere socialt EU

12. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det sociale Europa er mere ord end en konkret virkelighed, som europæerne ser som deres sikkerhed i en verden under konstant forandring. På de 27 EU-landes uformelle rådsmøde for social- og beskæftigelsesministre erkendte ministre, at der er et gab mellem borgerne og EU. Efter mødet konkluderede det franske EU-formandskab og de to kommende formandskaber, Tjekkiet og Sverige, at det sociale Europa bør blive mere konkret og mere synligt for befolkningerne. EU må også blive bedre til at tackle globaliseringen og de udfordringer, som ændringerne i klimaet skaber.

- Det er tid til at levere. Europa og borgerne kan ikke klare udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Medlemslandene må gennemføre de nødvendige reformer af arbejdsmarkederne og de sociale sikringssystemer, hed det efter mødet torsdag og fredag i Chantilly nord for Paris.

EU-kommissionen spillede i forrige uge ud med en ny social dagsorden, og den var også på ministrenes dagsorden. Opfattelsen var ifølge det franske EU-formandskabs opfattelse, at Kommissionens udspil er et godt udgangspunkt for diskussioner om det, der nu må tages fat på. Formandskabet fremhæver forslaget til ændringer af reglerne for de europæiske samarbejdsudvalg og også et forslag mod diskriminering.

Samtidig er et nødvendigt at styrke den europæiske konkurrenceevne under en øget globalisering. En af løsningen på både lønmodtagernes problemer og virksomhedernes problemer under globaliseringen hedder flexicurity. Det nye modebegreb kom igen i centrum med en vægt på, at arbejdsmarkedets parter er med til at formulere politikken.

- Implementeringen og ejerskabet til de forskellige principper af flexicurity skal have høj prioritet i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, hedder det. Formandskabet understreger samtidig, at landenes forskelligheder gør, at der ikke er tale om samme løsninger i alle lande.

Uddannelse var atter i fokus. Ændringerne i samfundene stiller krav om nye uddannelser, og at folk bliver uddannet levet igennem.

Parterne på det europæiske arbejdsmarked er enige om at forhandle om nye regler for forældreorlov og forbereder for tiden deres oplæg til forhandlingerne. I konklusionerne fra rådsmødet hedder det, at sammenhængen mellem arbejdsliv og familieliv er af stor betydning, og parternes kommende forhandlinger hilses velkomne og noget, der bør fremmes.

De social tjenester af almen interesse fik i den forbindelse også opmærksomhed. De støtter både den sociale indslusning og den sociale beskyttelse, men det understreges samtidig, at også de er med til at sikre et ordentligt forhold mellem arbejds- og familieliv.

De sociale tjenesters kvalitet er afgørende. Den franske regering har tidligere rettet søgelyset mellem en konflikt mellem EU’s konkurrenceregler og de offentlige tjenester og her især de sociale tjenester. Formandskabet konkluderer fra mødet, at franskmændene ikke stod alene, men at flere ministre lagde vægt på, at de særlige tjenester fremmer den sociale indslusning, det rummelige arbejdsmarked og den sociale beskyttelse. Derfor må opmærksomheden rettes mod, at konkurrenceregler i EU ikke står i vejen for opretholdelsen af de særlige tjenester.


EFS sætter fokus på EF-domme

Arbejdsmarkedets parter deltog i det uformelle rådsmøde. Den europæiske faglige sammenslutning EFS delte mødets opfordring til at få den sociale dimension i EU tilbage på sporet. Men EFS’s generalsekretær, John Monks, lagde før mødet vægt på, at det også var nødvendigt at tage EF-domstolens seneste afgørelser op. EFS deler bekymringen for, at konkurrencehensyn spiller en større rolle end hensynet til den sociale dimension og de ansattes forhold.

EFS går videre end konklusionerne og sætter navn på, hvem der giver anledning til frygt. De seneste afgørelser fra EF-domstolen om arbejdsmarkedsforhold styrker ikke den sociale dimension. Arbejdsministrenes og beskæftigelsesministrenes forlig om arbejdstiden er heller ikke den melding, som styrker borgernes tillid til EU, og Den Europæiske Centralbanks beslutning om at hæve renter er heller ikke det, der letter borgernes bekymringer.

- EFS har allerede ringer med alarmklokkerne og foreslået de europæiske ledere at ændre politikken, hvis man vil undgå endnu et rap over fingrene som det, som det irske referendum gav. Manglen på en social dimension hjælper ikke med at bringe EU’s eget hus i orden, og letter heller ikke de problemer, som globaliseringen skaber. Den sociale dimension må være en klar prioritet for det franske EU-formandskab, hed det i EFS’s oplæg.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.