Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.01.08 EFS tager Vaxholm-dom op med EU-formandskab

11. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, tog torsdag EF-domstolens afgørelse i de såkaldte Vaxholm-sag op med det ny slovenske EU-formandskab. På et møde i hovedstaden Ljubljana slog EFS’s generalsekretær John Monks fast over for Janez Jansa, Sloveniens premierminister, at det er helt uacceptabelt for den europæiske fagbevægelse, hvis strejkeretten begrænses over for udenlandske firmaer, der udfører opgaver.

John Monks sagde, at EFS ikke er imod, at folk fra andre EU-lande tager arbejde, men de må behandles på samme måde som et lands egne borgere. Han forelagde også det memorandum, som EFS har udarbejdet med faglige krav til det næste halve års EU-arbejde under slovensk ledelse.

Papiret følger op på Vaxholm-dommen og siger, at direktivet om udstationering af arbejdskraft må implementeres korrekt i landene og også forbedres, så der ikke bliver tale om social dumping. Det hedder, at fagbevægelsen tilbage i tiden accepterede det indre marked, fordi det fra starten blev sagt, at det ikke alene drejede sig om konkurrence, men at der var en klar social balance og en social dimension. ”Den sociale agenda blev betragtet som en del af det indre marked og ikke som en marginal, ydre faktor, ” hedder det.

EFS finder, at EU har skiftet strategi siden sidst i 90’erne, og at det indre marked nu i højere grad drejer sig om liberaliseringer og privatiseringer. Den sociale dimension ikke i tilstrækkelig grad er med i den ny strategi for det indre marked, som EU-kommissionen spillede ud med i november. Den europæiske fagbevægelse vil have det slovenske EU-formandskab til at være opmærksom på det og vende udviklingen.

Lissabon-processen for vækst, beskæftigelse, bæredygtig udvikling og social samhørighed kommer op på forårets EU-topmøde. EFS ønsker, at de gode job her kommer i fokus sammen med en større opmærksomhed på de unges situation. Det omdiskuterede begreb flexicurity bliver også et tema, men begrebet må efter EFS’s opfattelse ikke bruges til blot at skabe større fleksibilitet på arbejdsmarkederne.

EFS fraråder, at slovenerne benytter OECD’s fortolkning af flexicurity, da OECD netop et arbejdsmarked, hvor en række rettigheder for lønmodtagerne forringes såsom retten til information og høring ved omlægninger af produktionen og endog også i sager om afskedigelser.

I stedet mener EFS, at formandskabet bør følge stats- og regeringslederne, social- og beskæftigelsesministrene og også Europa-Parlamentet, der lægger op til, at parterne på arbejdsmarkedet kommer aktivt med i hele processen med at finde balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed for de ansatte.

EFS håber, at der det næste halve år kommer gang i revisionen af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, og at formandskabet ikke lægger forslagene for arbejdstid, vikararbejde og supplerende pensioner til side, selv om de seneste formandskaber ikke er kommet igennem med forlig.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.