Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.07.09 Sverige tager udfordringerne i EU op

01. Jul. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Sverige overtager i dag formandsstolen i EU. Under et slogan om at tage fat på udfordringerne, der først og fremmest er den økonomiske og finansielle krise, det kommende klima-topmøde i København og den blokerede Lissabon-traktat, leder Sverige i de kommende seks måneder EU-arbejdet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt fastslår i den forbindelse, at Sverige tager problemerne alvorligt. Selv om der er lande, der mener, at de ikke kan klare regningerne for en klimapolitik under en økonomisk krise, gør Reinfeldt det helt klart, at man ikke har råd til ikke at gøre noget.

- I realiteten har vi ikke råd til ikke at betale for det, skriver Fredrik Reinfeldt i en artikel i Dagens Nyheter. Skubber man tidsplaner, får man ikke de nødvendige investeringer i tide, og det bliver ekstra dyrt senere.

Det svenske formandskab ligger på linje med den danske regering i synet på, at det er nødvendigt, at der kommer ambitiøse aftaler på mødet i København i december. EU har endnu ikke en fuldstændig fælles politik klar. Det bliver svenskerne, der får opgaven med at skabe enighed om finansieringen af politikken. Det gælder både fordelingen af byrderne internt i EU og i forhold til den øvrige verden og ulandene.

Sverige vil vise med eget eksempel, at det kan lade sig gøre at have en høj vækst siden 1990 og alligevel skære ned i CO2-udledningerne.


Mere overvågning af økonomien

Det normalt EU-skeptiske Sverige vil som formandsland også stå i spidsen for at få mere overvågning af den økonomiske udvikling og helt konkret af finansmarkederne. Det bliver svenskerne, der kommer til at lede diskussionerne om de konkrete forslag til overvågning, som EU-kommissionen lægger frem i efteråret.

Selv om Sverige står uden for euro-samarbejdet, bliver diskussionerne om EU-landenes underskud og klare overtrædelser af kravene i vækst- og stabilitetspagten også hårde under formandskabet. Reinfeldt har gjort det klart, at de voksende underskud på landenes budgetter er et problem, der må tages op.

Det svenske formandskab er også bekymret over udviklingen i beskæftigelsen. Sverige har selv fået voldsomme problemer med en ungdomsarbejdsløshed, der er ude af kontrol. EU-landenes beskæftigelses- og socialministre diskuterer problemerne på arbejdsmarkedet på et uformelt møde i Jönköping i næste uge. Her vil ministrene blandt andet diskutere behovet for bedre uddannelser, et fleksibelt arbejdsmarked og behovet for en politik, der får flest mulige og også svage grupper ud på arbejdsmarkedet.

Til næste år vedtager EU, hvordan den særlige Lissabon-proces for vækst-, beskæftigelse og social samhørighed fortsætter. Den udløber i 2010, men der er enighed om, at den skal have ny kraft. Sverige får arbejdet med at lægge linjen for de oplæg, der kommer op på næste forårs EU-topmøde.


Forholdet til omverdenen

EU har de senere år øget samarbejdet med den øvrige verden. Både G8-samarbejdet og G20-samarbejdet har klare EU-vinkler. Det bliver således også svenskerne, der lægger den afgørende linje for de mere og mere væsentlige møder i de nye, betydningsfulde internationale organer.

På et nærliggende plan har Østersøsamarbejdet høj prioritet for det ny formandskab. Svenskerne kommer til at arbejde med en ny strategi for samarbejdet.

En vanskelig opgave bliver forslagene på asyl- og flygtningeområdet. Her bliver en af diskussionerne, om der er nok solidaritet mellem nord og syd om de afrikanere, der kommer i store antal til landene i syd og er et voldsomt problem for især Malta. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.