Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.05.09 Appel for ny social deal på svækket job-topmøde

07. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, retter på et EU-topmøde for job i dag i Prag en kritik af EU’s hidtidige krisepolitik og lægger op til en ny social aftale for flere og bedre job, stærkere velfærdssystemer, styrkede rettigheder til lønmodtagerne og øget satsning på kollektive aftaler om bedre løn i stedet for de begrænsninger af lønningerne, som ses i flere lande.

EU-topmødet varer kun nogle få timer og har ikke fået den form, som EU-kommissionen lagde op til i det tidlige forår, og det tjekkiske EU-formandskab i første omgang fulgte op på. Kun to statsministre deltager, efter den spanske premierminister José Luis Rodriguez Zapatero meldte afbud.

Allerede efter forårets topmøde stod det klart, at det særlige topmøde for beskæftigelse ikke blev et reelt topmøde, hvor samtlige 27 landes politiske ledere deltog. Men med Zapateros afbud bliver det kun den fungerende tjekkiske premierminister, Mirek Topolánek, og den svenske statsminister, Fredrik Reinfeldt, som leder af efterårets EU-formandskab, der repræsenter stats- og regeringslederne.

EFS’s generalsekretær, John Monks, beklager, at topmødet ikke får den styrke, der var lagt op til. Det svage fokus på de sociale områder understreges af, at forårets topmøde tog områderne op i mindre omfang end normal på forårstopmøder, netop fordi der var sat plads af i kalenderen til et særligt topmøde for beskæftigelse.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, der deltager på mødet i Prag, beklagede i en tale i Europa-Parlamentet i Strasbourg tirsdag, at stats- og regeringslederne ikke støttede ideen om et ekstra reelt topmøde om beskæftigelse. Kommissionens formand mente imidlertid, at mødet i Prag var så godt forberedt, at der alligevel kunne komme klare signaler ud derfra.

Uddannelse og en ekstra satsning på uddannelse er noget af det, Kommissionen ønsker fremmet. Barroso understregede, at uddannelse ikke er noget, der blot skal sættes i gang, når en lønmodtager er fyret og har gået ledig i lang tid. Lønmodtageren skal tidlig have uddannelse, og de unge og svage grupper, der ikke får tilstrækkelig uddannelse for at klare sig på arbejdsmarkedet selv i gode tider, må have ekstra støtte.

Det kommende svenske EU-formandskab ventes på topmødet at tale om en ekstra indsats for at tackle de demografiske ændringer med færre unge og flere ældre, der kræver særlig pleje.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.