Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.12.08 Tjekkisk formandskab: Europa uden barrierer

02. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det kommende tjekkiske EU-formandskab lægger vægt på at nedbryde de grænser, der efter tjekkernes opfattelse stadig findes åbenlyst eller i det skjulte mellem de europæiske lande. Med mottoet ”Europa uden barrierer”, håber tjekkerne at bryde de barrierer, der stadig eksisterer mellem landene både for den fri bevægelighed for personer, for varer, tjenester og for kapital.

Men tjekkerne vil samtidig gøre det til et motto for forholdet til den øvrige verden. Tjekkerne lægger således op ti større åbenhed over for lande uden for EU og gør udenrigspolitikken til et af tre hovedemner. De to øvrige er energi og økonomi, hvor det ifølge det tjekkiske udenrigsministerium hedder ”Et konkurrencedygtigt Europa”, ”Energi og klima forandringer” og endelig ”Europa – åbent og sikkert”.

På det økonomiske område lægger tjekkerne vægt på, at EU i det kommende halve år kommer til at diskutere de økonomiske problemer. For Tjekkiet selv er der forvarsler om, at væksten bliver minus 0,5 procent til næste år. EU’s redningsplan for økonomien bliver noget af det, der også kommer op i foråret, hvor topmødet også vil diskutere fortsættelsen af EU’s plan for vækst, beskæftigelse og social samhørighed.

På det udenrigspolitiske felt kommer de transatlantiske forbindelser op med vægten på forholdet mellem USA og EU efter præsident Barack Obama har overtaget roret i USA. Men også forholdene på Vestbalkan bliver et af de fortsatte temaer plus forholdene generelt i Østeuropa.

På et møde i British Chamber sagde den tjekkiske EU-ambassadør, Milena Vicenova, ifølge EU-Observer i går, at tjekkerne også ønsker et stærkere samarbejde med Canada og dertil grænselandene mod øst, Ukraine, Moldova og også Georgien og Armenien. Tjekkerne lægger op til et særligt topmøde med landene, der kommer til at dreje sig om partnerskabsaftaler og ikke egentlige optagelse.

Lissabon-traktatens skæbne ventes også at blive afgjort under det tjekkiske formandskab. Tjekkiet har ikke ratificeret traktaten, men parlamentet ventes i næste uge at holde en debat om traktaten, efter den tjekkiske forfatningsdomstol nu har fastslået, at den ikke strider mod forfatningen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.