Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.06.09 Arbejdstid igen i spil i EU – konflikt om fri bevægelighed

08. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes beskæftigelsesministre tog de forliste forhandlinger om ændringer af arbejdstiden op på deres møde i Luxembourg i dag. Det tjekkiske EU-formandskab orienterede om situationen, efter Europa-Parlamentet i maj sagde nej til et kompromis.

Det tjekkiske EU-formandskab ønsker, at ministrene igen forsøger at blive enige om nye regler. Viceminister Petr Simerka sagde til pressen efter mødet, at situationen ikke var holdbar. EU-kommissær Vladimír Špidla understregede, at der ikke havde været en egentlig debat på mødet. EU-kommissionen undersøger for tiden, hvad den kan gøre for at komme ud af den situation, at en række lande i dag bryder de nuværende regler først og fremmest i forhold til vagter på sygehuse.

- Der er ingen planer om at komme med et forslag før sommerferien, sagde Vladimír Špidla.

Både formandskabet og EU-kommissionen ville også have klar hed over det ny parlaments sammensætning og holdning, før der kunne komme nye initiativer.

Tyskland og Østrig skabte problemer om fri bevægelighed

Danmark og Belgien fik ros på rådsmødet, fordi de sidste restriktioner for den fri bevægelighed for borgere fra østlandene er fjernet. Derimod satte flere lande med Østrig og Tyskland sig på bagbenene i debatten om den fri bevægelighed.

Det tjekkiske EU-formandskab opgav at få enighed om et forslag om den sociale sikring af borgere fra lande uden for EU, så de blev dækket af samme regler som EU-borgere.

De danske forbehold betyder, at forslaget ikke gælder for Danmark. Men Tyskland og Østrig havde støtte fra andre lande, der modsatte sig, at borgere fra lande uden for EU fik sociale rettigheder på lige fod med borgere fra EU, der bevægede sig inden for EU. Da formandskabet forsøgte at komme de lande i møde, satte andre lande sig imod det kompromis.

- Vi måtte konstatere, at vi ikke kom længere og lade sagen gå videde til det kommende svenske EU-formandskab, sagde Petr Simerka.

Ingen enighed om ligestilling

Svenskerne kommer også til at arbejde videre med et forslag til ligebehandling af alle uanset religion og tro, handicap, alder og seksuel orientering. Forslaget er rettet mod livet uden for arbejdspladsen og er meget omfattende. Det tjekkiske EU-formandskab har ikke gjort meget ved forslaget, som også andre lande ønsker betydelige ændringer i.

Heller ikke et forslag om længere barsel fik tjekkerne i hus. Forslaget udvider barselsorloven fra 14 til 18 uger, og flere lande og deres arbejdsgivere kæmper imod forslaget.

Overvejer udspil om tjenester af almen interesse

Rådsmødet blev til gengæld enigt om et udspil til EU-topmødet om de sociale tjenester. Konklusionerne konkluderer blandt andet, at der i fremtiden bliver større behov for de sociale tjenester både i takt med, at de ældre udgør en større del af befolkningen og fordi, at de sociale tjenester støtter integrationen, mobiliteten, den sociale samhørighed og skaber nye job.

Det tjekkiske formandskab understregede, at debatten ikke drejede sig om, hvorvidt de såkaldte tjenester af almen interesse skulle sikres gennem lovgivning. Der var stadig uenighed om det. Frankrig stod i spidsen for lande, der ønskede rammer for de almene tjenester og dermed en sikring. Men andre som de nordiske var imod.

- Nu er der runder med kontakter. I fremtiden vil man tage høje for landenes positioner. Og så kan der komme noget på bordet igen, lød det fra det tjekkiske formandskab.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.