Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.05.09 Skuffelse over resultatet af EU’s topmøde for job

08. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Både den europæiske fagbevægelse og det europæiske sociale netværk kalder resultatet af det sociale topmøde i Prag for skuffende. Et slutdokument blev underskrevet af det tjekkiske EU-formandskab, EU-kommissionen og de to kommende EU-formandskaber, Sverige og Spanien. Men arbejdsmarkedets europæiske parter vil blot tage papiret med i deres kommende drøftelser.

- Det har heddet i dele af pressen, at papiret blev vedtaget, men EFS og de sociale parter skrev ikke under. Vi i EFS præsenterede i stedet vor nye sociale deal, siger EFS’s generalsekretær, John Monks.

Også det det europæiske sociale netværk mod fattigdom, EAPN, finder konklusionerne på topmødet utilfredsstillende. Direktøren for EAPN, Fintan Farrell, påpeger, at der er en modsætning mellem de pæne ord, der blev udtrykt på mødet, og konklusionernes ti punkter, der er først og fremmest taler om at bevare job for enhver pris og ikke tager fat på de bredere sociale følger af krisen.

- Vi ønsker at se en aktiv indslusning som den gennemgående søjle med specifikke anbefalinger om at styrke den sociale beskyttelse, siger Fintan Farrell, der anbefaler investeringer i de sociale områder og i den sociale økonomi.

EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, afviste efter mødet, at der var tale om ukonkrete konklusioner. Han fandt, at topmødet havde været et vigtigt skridt på vejen frem, og at der dermed var noget at bygge på ved fremtidige møder.

Topmødet var oprindeligt planlagt for samtlige 27 landes stats- og regeringsledere, men det var kun den afgående tjekkiske premierminister og Sveriges statsminister, der kom. José Manuel Barroso understregede imidlertid, at de øvrige landes ledere kommer til at behandle konklusionerne på det kommende EU-topmøde i juni.

- Topmødet er et vigtigt skridt i retning mod at bestemme, hvordan vi bedst bekæmper ledighed og skaber nye job. Vores strategi vil være at styrke dialog mellem arbejdsmarkedets parter, samarbejdet og skabe synergi mellem sociale og økonomiske politikker. Det er ikke muligt at vælge mellem sociale kerneværdier og et konkurrencedygtigt indre marked, sagde José Manuel Barroso.


Konklusionernes ti punkter

De ti punkter fra topmødet siger:

1. Fastholde så mange som muligt i deres stillinger, gennem midlertidig tilpasning af arbejdstiden og omskoling og med støtte fra offentlige midler (fra f.eks. Den Europæiske Socialfond).

2. Fremme iværksætterkultur og jobskabelse, f.eks. ved at nedsætte de indirekte lønomkostninger og via flexicurity.

3. Forbedre de nationale arbejdsformidlingers effektivitet via intensiv rådgivning, uddannelse og jobsøgning i løbet af de første ugers ledighed, særlig for unge ledige.

4. Øge antallet af lærlingeuddannelser og praktikantstillinger, der er af høj kvalitet, betydeligt inden udgangen af 2009.

5. Fremme mere rummelige arbejdsmarkeder ved at øge incitamentet til at arbejde, sikre effektive, aktive arbejdsmarkedspolitikker og modernisere de sociale sikringssystemer, hvilket også vil føre til en bedre integration af ugunstigt stillede grupper, herunder handicappede, lavtuddannede og indvandrere.

6. Opgradere kvalifikationer på alle niveauer gennem livslang læring, særlig ved at give unge, der forlader skolen, de nødvendige færdigheder for at finde et job.

7. Anvende arbejdskraftens mobilitet til at matche udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet bedst muligt.

8. Identificere jobmuligheder og kvalifikationsbehov, og forbedre kvalifikationsprognoser for at kunne tilpasse uddannelsesudbuddet.

9. Hjælpe ledige og unge med at starte egen virksomhed, f.eks. ved at tilbyde dem erhvervsstøttetjenester og startkapital eller ved at sænke eller fjerne beskatning af nystartede virksomheder.

10. Foregribe og håndtere omstruktureringer gennem fælles læring og udveksling af bedste praksis.

BusinessEuropes formand, Ernest-Antoine Seillière, pegede i sin tale på topmødet både på behovet for øget fleksibilitet, bedre social dialog og at genopretningen både tager de økonomiske og sociale aspekter med. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.