Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.06.09 Inger Støjberg: Vi er ikke alene i bekymring for indvandring

08. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg fik ros på et rådsmøde blandt kolleger i EU i dag i Luxembourg. Og rosen kom på et område, hvor regeringen normalt ikke bliver hyldet på rådsmøder. Den gjaldt den danske åbning af grænser for EU-borgere, så der ikke længere er forbehold.

Derefter kunne ministeren konstatere, at hun på sit første møde blandt arbejds-, beskæftigelses- og socialministre ikke var den eneste, der havde bekymring over indvandring fra lande uden for EU, og at andre også havde forbehold over for at åbne de sociale kasser. Et forslag om at give borgere fra lande uden for EU samme rettigheder som EU-borgere faldt til jorden på rådsmødet.

- Det berørte ikke os på grund af vore forbehold, men der var mange lande, der gik imod, sagde Inger Støjberg.til fagligt.eu efter mødet.

Tænker langsigtet på jobpolitik efter krisen

Rådsmødet vedtog flere oplæg til EU-topmødet i næste uge. Et gjaldt flexicurity og et arbejdsmarked, der både er fleksibelt og giver en sikkerhed for de ansatte.

Inger Støjberg tilsluttede sig oplægget og understregede, at det er meget lig den politik, som regeringen ønsker. I sit indlæg fremhævede hun, at oplægget både havde en politik på kort sigt og en på længere sigt.

- Jeg understregede på mødet, at det var nødvendigt at tænke langsigtet. Krisen er slut en dag, og så skal vi være parate til at udnytte den ny situation, sagde ministeren.

Den situation kræver efter regeringens opfattelse, at arbejdsmarkedet er parat til at tage de nye opgaver op. Det kræver uddannelse og opkvalificering af arbejdskraften.

- Det er rigtigt, at også Holland var inde på det. Men vi var flere. Det var slående for mig, hvor mange lande der er enige i vor opfattelse, at vi en dag står med andre problemer, vi skal forholde os til i dag. Det er, at der bliver flere ældre og færre unge, og at der bliver nye job. Derfor skal vi netop forberede arbejdsmarkedet på den situation, sagde Inger Støjberg.

Håber på barselsdirektiv under svensk EU-formandskab

Rådsmødet kom ingen vegne med et forslag til ligestilling på en række områder uden for arbejdspladsen. Og også et forslag om barsel for ammende og kvinder, der lige havde født, mødte modstand. Det beklagede Inger Støjberg, der også er minister for ligestilling.

- Jeg tror, at det er noget, svenskerne vil arbejde hårdt for, sagde Inger Støjberg.

Hun tvivlede på, at der blev et særligt rådsmøde om ligestilling under det svenske EU-formandskab, selv om det hedder sig, at det område har prioritet for den svenske minister.

Inger Støjberg havde dog forventninger til det det kommende formandskab. På kort tid havde hun mødt den svenske arbejdsminister Sven Otto Littorin to gange.

- Og jeg tror, at vi ligger på linje i en række spørgsmål, sagde Inger Støjberg. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.