Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.10.08 Tjekkiet splittet om EU før sit EU-formandskab

28. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Tjekkiet og Slovakiet markerede i sidste uge 90-års dagen for den fælles republik Tjekkoslovakiets oprettelse med en række festligheder. 1. januar kan de to lande holde hver sin fest. Tjekkiet kan fejre, at landet overtager formandskabet for EU. Slovakiet kan fejre, at det kommer med blandt de kernelande i EU, der har Euroen som valuta.

Slovakiet, der længe blev betragtet om et problembarn efter selvstændigheden på grund af politisk tvivlsomme ledere og en forældet produktion, rejste sig økonomisk og politisk og kom ind i varmen i EU. Trods nye krisetegn i dag med arbejdsløshed og stigende inflation, bliver landet det 16. Euroland.

Tjekkiet, som med Prag havde hovedstaden i den tidligere fælles republik og også et venligt ansigt udadtil, har til gengæld vendt sig mere og mere indad og er blevet et af de mest EU-skeptiske blandt de 27 lande. Det er derfor, at flere franske ministre i disse måneder anstrenger sig til det yderste for at få så meget som muligt igennem under det franske EU-formandskab i efteråret. Efter nytår kommer der ikke meget nyt, er holdningen.


Tvivl om Lissabon-traktaten

Anført af den tjekkiske præsident Vaclav Klaus forsøger politiske kræfter i Tjekkiet også stadig at sætte en kæp i hjulet på den ny Lissabon-traktat. Parlamentet har godkendt den, men en række senatorer håber stadig, de kan få den underkendt. Den 10. november ventes den tjekkiske forfatningsdomstol at komme med sin bedømmelse af, om traktaten overgiver suverænitet til EU.

Siger domstolen, at det ikke er tilfældet, kan senatet stemme traktaten hjem med simpelt flertal. Men er der tale om afgivelse af suverænitet, kræver det, at trefemtedele af medlemmerne stemmer for traktaten, hvis den skal ratificeres. De seneste valg til senatet giver modstanderne så mange medlemmer, at det ikke ventes, at der er et så stort flertal for traktaten.


Strid om EU’s udenrigspolitik

Vaclav Klaus forsøger samtidig at holde de tjekkiske ambitioner om et godt formandskab nede. Ifølge Praque Daily Monitor sagde præsidenten lørdag til tjekkisk TV, at han ikke agter at stå i spidsen for EU ved internationale samlinger, fordi der i det ligger, at EU optræder som en enkelt stat.

Tjekkiets udenrigsminister, Karel Schwartzenberg, understregede imidlertid i et interview i Le Monde, at det ikke er præsidenten, der står i spidsen for den tjekkiske udenrigspolitik. Det er regeringen.

Karel Schwartzenberg har langt større europæiske ambitioner end Vaclav Klaus. Han er ifølge Praque Daily Monitor part til at tage kampen op med den franske præsident Sarkozy, der har givet udtryk for, at det tjekkiske EU-formandskab ikke kommer til at så i spidsen for det Middelhavssamarbejde, som Frankrig lægger så meget vægt på. ´Den tjekkiske udenrigsminister mener ikke, det spiller nogen rolle for samarbejdet, at Tjekkiet ikke grænser op til Middelhavet.


Strid om euro-samarbejdet

Mens den tjekkiske regering må se passivt på, at den tidligere søster Slovakiet efter nytår tager aktiv plads ved bordene i euro-kredsen, så har regeringen ikke tænkt sig at se passivt på, at møderne i euro-landenes kreds bliver hyppigere og mere magtfulde.

I dag mødes landenes finansministre dagen før, alle EU-landenes ministre samles i ECOFIN, og det er her, afgørelserne om EU’s økonomiske forslag er på dagsordenen. Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, har imidlertid givet udtryk for, at euro-landenes møder burde op på et højere niveau. Det var ham, der sad for bordenden, de ministrene mødtes forrige uge i Paris og lagde linjen for det efterfølgende topmøde.

Det har siden heddet, at Sarkozy ønsker at stå i spidsen for særlige møder på højeste plan blandt eurolandene, men den udvidelse af euro-gruppens magt ser den tjekkiske Europa-minister Alexandr Vondra ikke på med blide øjne.

Selv om han erkender, at de øvrige lande uden for euro-samarbejdet og et tjekkisk EU-formandskab ikke kan forhindre det, så finder han, at det vil være uklogt, hvis de ”uformelle euro-møder” får større betydning. Og Tjekkiet har ifølge ham ikke til hensigt bare at overdrage formandskabet for EU til andre. Han finder ifølge Agence Europe, at det blot vil splitte EU.


Tjekkiet i økonomisk nedgang

Mens Tjekkiet strides om EU, tilpasser naboen Slovakiet sig mere og mere og er selv på områder som erhvervsvenlighed højere placeret end Tjekkiet. En opgørelse fra Verdensbanken siger ifølge Prague Daily Monitor, at det er mere besværligt end tidligere at drive forretning i Tjekkiet. Foran Tjekkiet ligger Slovakiet, men også Tyrkiet, Namibia, Georgien og Kasakhstan.

At starte en ny virksomhed er yderst vanskeligt. Tjekkiet er nummer 86 på listen over lande, Slovakiet nummer 48. Nicaragua, Pakistan og Nepal er foran Tjekkiet.

Aktierne er under krisen kommet helt i bund. De er nu på niveau med kurserne, da Tjekkiet kom med i EU i 2004.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.