Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.01.08 EU-formandskab tager arbejdstid op – men fokus på konkurrence

06. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det tjekkiske EU-formandskab vil i løbet af foråret forsøge at få et kompromis i stand med Europa-Parlamentet, efter parlamentet i december forkastede det forlig, ministrene i Rådet havde indgået. Men det arbejdsprogram for det kommende halve års formandskab, som den tjekkiske premierminister, Mirek Topolánek, offentliggjorde i Bruxelles i dag, afslører intet om, hvordan formandskabet vil søge et kompromis. Papiret siger kun, at formandskabet arbejder videre på at finde det.

Arbejdstiden er et af de eneste helt konkrete forslag til regler på arbejdsmarkedet, som tjekkerne nævner i papiret. De øvrige sociale og arbejdsmarkedspolitiske områder, der er nævnt, er først og fremmest forslag, der ikke lægger op til EU-regler. En af de få undtagelser er regler for den fri bevægelighed på arbejdsmarkedet, hvor formandskabet forsøger at få de sidste brikker på plads i forslaget om indvandreres sociale sikkerhed.

Formandskabet har et EU uden barrierer som et af hovedtemaerne for de seks måneders ledelse af EU. Mirek Topolánek udtalte da også, at formandskabet ønskede at fremme de fire grundlæggende friheder, friheden for varer, kapital, arbejde og service. I oplægget hedder det, at restriktioner for lønmodtagernes fri bevægelighed er en barriere for udviklingen af det indre marked, der hindrer, at EU-landene og EU som helhed kan udnytte alle deres muligheder.

Tjekkerne finder, at barriererne svækker den europæiske konkurrenceevne, og en forbedret konkurrenceevne har topprioritet under formandskabet. Det er således kendetegnende, at tjekkerne placerer arbejdet med Lissabon-processen for vækst, beskæftigelse og social samhørighed under konkurrenceevnens overskrift. Det hedder om processen, at den er et instrument til at styrke den økonomiske vækst og forsvar mod de økonomiske chok, der kommer både i EU og kommer til EU fra andre lande.

På forårets topmøde, hvor Lissabon-processen bliver et emne, vil formandskabet se på, om både EU og de enkelte lande har taget fat på strukturreformer i deres nationale reformprogrammer. Samtidig kommer også den europæiske økonomiske redningsplan på dagsordenen. Planen blev vedtaget på topmødet i december, og tjekkerne fremhæver, at en løsning på krisen både kræver en fælles indsats og planer, som de enkelte lande står for. Papiret gentager ordene, som stats- og regeringslederne blev enige om før jul, at foreslåede løsninger må være effektive, målrettede og tidsbegrænsede.

”De må reflektere de særlige betingelser i medlemslandene og respektere principperne i stabilitets- og vækstpagten og også reglerne for konkurrence,” hedder det.

EU-formandskabet, der inviterer den kommende amerikanske præsident, Barack Obama, til Europa, satser på, at der også kommer noget ud af G-20-landenes møde i London i april, hvor den økonomiske krise igen er på dagsordenen.


Mere fleksibilitet – og ekstra belønning for at arbejde

Det tjekkiske formandskab lægger også vægt på den sociale kapital og udviklingen af lønmodtagernes kompetencer. Uddannelser er noget at det, som formandskabet ønsker større fokus på.

Et mere fleksibelt arbejdsmarked kan styrke den europæiske konkurrenceevne, og formandskabet tager retningslinjerne for vækst og job op og ser på, om det generelle princip for flexicurity bliver anvendt, så der er mere fleksible ansættelsesforhold, og at ”det kan betale sig at arbejde” frem for at gå ledig.

Inden for konkurrencepolitikken satser tjekkerne på arbejdet med at give de små og mellemstore virksomheder bedre forhold. Arbejdet med regelforenkling fortsætter ligesom arbejdet med at gøre det lettere at oprette en virksomhed.

Energipolitikken har også høj prioritet, og formandskabet skriver, at det vil fortsætte det arbejde, franskmændene indledte, og som skal føre til en generel international klimaaftale i København til december.

Endelig har det internationale samarbejde stor opmærksomhed, hvor formandskabet sætter fokus på landene på Balkan, forholdet til Rusland, der har særlig opmærksomhed på grund af problemer med leverancer af gas, og også arbejdet med partnerskabsaftaler.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.