Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.01.09 Tjekkisk formandskab tror ikke på forlig om arbejdstid

15. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre og Europa-Parlamentet er så langt fra hinanden i spørgsmålet om arbejdstid, at det tjekkiske EU-formandskab ikke tror på noget forlig i de kommende forhandlinger. På et møde i det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i Bruxelles sagde den tjekkiske vicepremierminister, Aleksandr Vondra i dag, at der skal meget stor bevægelse til i Europa-Parlamentets holdning, hvis det skal komme til et kompromis i de forligsforhandlinger, der begynder, efter parlamentet i december afviste ministrenes fælles holdning.

Aleksandr Vondra påpegede, at det bliver ekstra vanskeligt at få noget igennem nu, fordi parlamentarikerne går i valgkamp til foråret. Forhandlingerne er særligt vanskelige, fordi ministrenes fælles holdning er et kompromis mellem forskellige betragtninger blandt ministrene.

- Nu går forligsprocessen i gang. Men det bliver svært at få noget igennem før valget til parlamentet. Det ved vi. Og vi bør kæmpe for ministrenes kompromis, sagde Aleksandr Vondra.

På det arbejdsmarkedspolitiske område lagde han vægt på at komme videre med Lissabon-processen for vækst og beskæftigelse og social samhørighed. Men også her så han vanskeligheder. Den økonomiske krise og de enkelte landes planer for at få gang igen i økonomien gør det svært for landene samtidig at prioritere de planlagte landerapporter for arbejdet med Lissabon-processen højt. Det tjekkiske formandskab ønsker diskussioner om processen og dens fremtid og holder i april efter EU-topmødet en konference for de 27 lande om arbejdet med landerapporterne.

Aleksandr Vondra mente, at den økonomiske genopretning bliver det store emne på forårets topmøde, men at den kommer til at indgå i diskussionen også om en bedre konkurrenceevne, en bæredygtig udvikling og en diskussion om de offentlige finanser.

- En bedre konkurrenceevne er det bedste forsvar, sagde vicepremierministeren.

Den fri bevægelighed er også et punkt, som tjekkerne ønsker at udbygge. De resterende hindringer i EU skal væk, og Aleksandr Vondra pegede især på, at den sociale sikring skal moderniseres, så det bliver lettere at bevæge sig frit.

Men friheden skal også forbedres for forskere, så det bliver lettere for dem at tage til andre lande og arbejde på universiteter og andre forskningsinstitutioner og i virksomheder. Forskningen skulle i det hele taget have et løft, universiteter samarbejde og også få et bedre samarbejde med erhvervslivet.

De små og mellemstore virksomheders forhold skal forbedres. Vicepremierministeren så SMV’ernes problemer tæt forbundet med alle de regler, der stadig gælder. Han mente, at processen med regelforenkling skulle have mere fart på, og at forholdene især skulle blive lettere for SMV’erne.


Energisamarbejde – bedre viden om forholdene

Det tjekkiske formandskab har forhandlet med både Rusland og Ukraine under gaskrisen sammen med EU-kommissionen. Aleksandr Vondra understregede, at forsyningssikkerhed for energi kommer til at spille en stor rolle i den kommende tid, og at formandskabet ønsker bedre analyser af hele situationen og af, hvordan infrastrukturen er i de forskellige lande med hensyn til energi.

- Der har manglet en analyse. Vi har behov for at vide, hvad der er brug for, sagde Aleksandr Vondra og fandt, at det vil komme op på et topmøde, hvor de forskellige netværk og deres muligheder bliver belyst.

Han roste det franske formandskabs arbejde med klimapolitikken. Tjekkerne vil gå videre, og vicepremierministeren mente, at Europas lederskab i debatten er vigtigt, men ikke nok.

- Det er vigtigt, at vi får de andre med, sagde han og mente dermed både USA, Kina og den tredje verden.


Østeuropa har hovedinteressen - udvidelsestræthed

Aleksandr Vondra fulgte op det det tjekkiske program for de kommende måneders EU-formandskab og fremhævede, at EU’s forhold til den øvrige verden også er et af de tre områder, der er en hovedprioritet. Men med sig placering på verdenskortet mente han ikke, det kunne undre, at det især var forholdet til lande mod øst, som havde tjekkernes interesse.

Et tættere forhold til nogle af landene må efter Tjekkiets opfattelse bygge på aftaler om partnerskaber.

- De har hovedprioritet. Der er en udvidelsestræthed, sagde han.

Det vestlige Balkan var efter han opfattelse ved at være glemt, men der skulle igen fokus på Serbien, Kroatien, Bosnien, og Tjekkiet vil holde et særligt topmøde om forholdet til nabolandene mod øst i maj, hvor også seks østlande bliver inviteret til at deltage.

Et uformelt topmøde med USA ventes også at komme i stand i Prag, hvor man håber, man også kan fejre tresårsdagen for Natos oprettelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.