Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.01.10 Europæisk fagbevægelse ser krisen som største EU-problem

11. Jan. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, ser den finansielle, økonomiske og sociale krise som det største problem for det spanske EU-formandskab.

I det udspil til EU, som EFS præsenterer for det spanske formandskab, nævnes klimapolitikken som den næststørste opgave, som spanierne må tage sig af. EFS mener, at EU-landene de kommende tre år må investere en procent af årets nationalprodukt i en politik for beskæftigelse, der satser på forskning og udvikling og nye, grønne job. Folk skal uddannes til at løse de kommende problemer.

Den tredje store opgave for formandskabet bliver efter EFS’s opfattelse at få fart i overgangen fra Nice-traktaten til Lissabon-traktaten. Der skal fokus på de nye muligheder, der er for at få de grundlæggende rettigheder taget alvorligt. Den sociale markedsøkonomi skal udvikles, og EFS tænker her på ikke mindst forholdet mellem den fri bevægelighed og det indre markeds konkurrenceforhold. Konkurrence må ikke blive et mål i sig selv.

EFS forventer, at det spanske formandskab tager fat også på de problemer, som domme ved EF-domstolen skabte for forholdet mellem kollektive aftaler og det indre markeds regler for fri bevægelighed. Det er nu tiden at tage hånd om det problem, som den tidligere EU-kommission og det tidligere EU-formandskab ikke tog fat på, mener EFS.pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.