Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.12.09 EU-formandskaber satser på job og rummeligt arbejdsmarked

09. Dec. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De kommende tre EU-formandskaber satser på, at økonomien i EU kommer på fode igen, og at alle får glæde af den økonomiske genopretning. Det fælles program for Spaniens, Belgiens og Ungarns halvårlige formandskaber prioriterer arbejdsmarkedet højt og fastslår, at alle tre lande lægger vægt på at arbejde for et socialt Europa.

Vejen til et socialt Europa går via beskæftigelse, og formandskaberne vil også arbejde for, at det bliver lettere at starte en virksomhed for initiativrige iværksættere. Af andre nøgleprioriteter lægger de tre lande vægt på, at der er flere grunde til arbejdsløsheden, og at både den strukturelle ledighed og langvarige arbejdsløshed skal bekæmpes.

Det rummelige arbejdsmarkedet skal udbygges, så der bliver højere fokus på udsatte grupper. De, der er faldet ud af arbejdsmarkedet eller ikke kommer ind, skal have ordentlig hjælp fra de forskellige systemer for understøttelse.

Formandskaberne lægger også vægt på at styrke bekæmpelsen af diskrimination, og endelig lægger de tre landes regeringer også op til, at den sociale dialog skal styrkes.


Lissabon-strategien er første store opgave

Det svenske EU-formandskab arbejder på en efterfølger for den såkaldte Lissabon-proces for vækst, job konkurrenceevne og social samhørighed, som blev indledt i år 2000 og slutter til foråret. Det bliver dermed det spanske EU-formandskab, der får opgaven med at søsætte efterfølgeren, der ventes at blive kaldt EU2020.

I de tre regeringers oplæg hedder det, at der bliver lagt vægt på beskæftigelsen, den sociale samhørighed og ligestilling mellem kønnene.

Formandskaberne vil lægge op til et samarbejde mellem de forskellige ministerråd, så processen inddrager mange forskellige ministre.


Klima, demografi og teknologisk udvikling i centrum

Klimapolitikken og udviklingen i befolkningens sammensætning betyder, at EU-landene får udfordringer, der berører flere politiske områder. Globaliseringen og den teknologiske udvikling trækker i samme retning, og de kommende formandskaber understreger, at løsninger kræver en sammenhæng mellem de forskellige områder.

Uddannelse, videreuddannelse og udvikling af grønne job er nøgleområder for formandskaberne. De lægger også vægt på at gå videre med modellen for flexicurity.

Både lovgivning og de bløde metoder som den åbne koordineringsmetode kommer på tale, når politikken skal gennemføres eller koordineres bedre.

Formandskaberne lægger også vægt på, at der ikke kun skabes job, men gode job. De agter at styrke samarbejdet med ILO og den internationale arbejdsorganisations arbejde med anstændigt arbejde.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.