Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.02.11 Dansk innovation i top i EU – EU frygter USA og Japan

07. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Norden indtager podiepladserne i konkurrencen om at være de mest innovative lande i EU. Danmark presser sig ind mellem Sverige i toppen og Finland på tredjepladsen. Sammen med Tyskland har firkløveret klart skilt sig ud i forhold til de øvrige lande, hvor Letland, Bulgarien, Litauen og Rumænien indtager bundpladserne, fremgår det af EU-kommissionens nye scoreboard over innovationen i verden.

Rapporten blev diskuteret på stats- og regeringsledernes møde i Det Europæiske Råd, DER, hvor vækst og innovation var til debat. Stats- og regeringslederne peger på, at investeringer i vækst, forskning, teknologi og innovation er en central drivkraft for væksten. Innovative ideer, der kan omsættes i nye varer og tjenesteydelser, er med til at skabe både vækst og job af kvalitet.

DER efterlyser imidlertid, at EU-landene får skub i strategiske og integrerede tilgange, så innovationen kan sprudle, og den intellektuelle kapital bliver udnyttet til gavn for både borgere og virksomheder, hvor stats- og regeringslederne især har de små og mellemstore virksomheder i tankerne.

BRIK-landene i vækst

Europa udvikler sig stadig godt og sætter masser af nyt i gang. Men internationalt er USA og Japan langt foran, når det gælder nye ideer og få dem omsat, viser dokumentet fra EU-Kommissionen. De nye BRIK-lande med Brasilien, Rusland, Indien og Kina halter langt efter. Men det er slående, at landene er inde i en kraftig vækst også, når det gælder innovation.

Kina er klart foran Europa inden for mellem- og højteknologiske produkter og Indien inden for eksport af højteknologiske serviceprodukter. Begge lande satser kraftigt på offentlig-private partnerskaber, Indien har en betydelig eksport af højteknologiske serviceprodukter, mens Kina har netop en betydelig vækst på det område ligesom inden for det internationale udviklingsarbejde.

Dynamikken i de kinesiske firmaer betyder, at Kina hurtigt haler ind på det europæiske forspring, hedder det i Kommissionens papir.

Innovation på nye områder

DER slår i konklusionerne fra topmødet fast, at innovationen bidrager til, at EU kan tackle de mest kritiske samfundsmæssige udfordringer. Innovationen ses som en del af strategien, der skal føre EU sikkert frem mod år 2020, og derfor tænkes innovation ind i strategierne.

Det gælder også inden for den offentlige service og spørgsmålet om den demografiske udvikling. DER lægger vægt på, at der kommer pilotprojekter med partnerskaber om innovation inden for ældrepolitikken, der kan fremme en aktiv, sund aldring.

Det hedder videre, at:

  • Procedurerne for standardiseringer skal forenkles især inden for industrien.
  • De offentlige indkøb bør udnyttes bedre til fremme af innovation.
  • Statsstøtteregler skal tages op til revision i år.
  • Hele spørgsmålet om intellektuelle ejendomsrettigheder skal tages op.
  • Det skal være lettere at få finansieret klimaforskningen, men også en bedre finansiering af store europæiske projekter.

Kommissionens papir viser, at det offentlige i EU er i fuld gang med moderniseringer. To ud af tre af administrationerne gennemførte større ændringer og forbedringer af servicen de seneste tre år. Især de større administrationer var innovative. Kommissionen bemærker, at ideerne i en række tilfælde kom fra de ansatte og ikke kun ledelsen, og at også klienter eller brugere kom med ideer.

Det var dog et generelt træk, at styringen var oppe fra og ned inden for det offentlige.

En væsentlig barriere for udviklingen af ideer inden for det offentlige er mangel på menneskelige ressourcer.

Europa delt

Af de nye lande klarer kun Estland og Slovenien sig pænt på listen over innovative lande. De er i gruppe med de fleste af de ”gamle” EU-lande.

Grækenland, Portugal og Spanien er i gruppe med de fleste ”nye” lande i det, der hedder ”moderate innovatører” og dermed over bundskraberne Bulgarien, Letland, Litauen og Rumænien. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.