Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.02.11 Samarbejde og ikke krav til EU-landenes energipolitik

04. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Stats- og regeringslederne i EU holder fast i mål for energipolitikken, men sætter stadig ikke faste krav til de enkelte lande om at nå mål for vedvarende energi og energibesparelser. Alligevel ser den danske EU-kommissær Connie Hedegaard positivt på konklusionerne fra dagens møde i Det Europæiske Råd, hvor energipolitikken var oppe.

- Det er meget positivt, at stats- og regeringslederne udtrykkeligt anerkender, at vore langsigtede klimamål vil kræve grundlæggende ændringer af vore energisystemer- at vi må i gang nu, og at vi må tænke på at fastsætte mål på vejen for at reducere udledningen af drivhusgasser med 85-95 procent i 2050, udtaler Connie Hedegaard.

Konklusionerne viser også, at EU stadig har som mål at øge energieffektiviteten med 20 procent inden år 2020. Det står imidlertid klart, at landene er langt bagud i delmålet om, at besparelsen skal være oppe på 16 procent i 2016. I Kommissionen erkendes det, at det er mere realistisk på nuværende tidspunkt at tale om besparelser på 9-11 procent.

På topmødet blev stats- og regeringslederne enige om, at de fra 2012 vil fastsætte standarder for energieffektivitet og sætte mål ved offentlige udbud, offentlige bygninger og service og også tage fat på transporten.

Styrket indre energimarked

Topmødet lægger også op til endeligt at få åbnet op for konkurrencen på energi i det indre marked. Fra 2015 skal alle 27 lande være tilsluttet netværk for gas og elektricitet. Netop det spørgsmål har også betydning for energisikkerheden. Flere EU-lande er helt afhængige af forbindelserne til Rusland, og det skaber ikke kun usikkerhed, men giver også højere priser på grund af monopoldannelsen.

Formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, understregede på et pressemøde, at omlægningen af energien også skaber vækst og job. Der ligger fem millioner grønne job og venter.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.