Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.10.11 EU-topmøde satser på kendt medicin for vækst og job

24. Oct. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Stats- og regeringslederne i EU tog de gamle kendinge op, da de vedtog forslag til en genopretning af økonomien og forbedring af beskæftigelsen på søndagens topmøde i Bruxelles. Topmødet konkluderer, at alle foranstaltninger på EU-plan støtter vækst og beskæftigelse, idet det dog erkendes, at der er behov for budget- og strukturreformer – der hidtil har trukket i den anden retning.

På baggrund af en rapport fra EU-Kommissionen hedder det i konklusionerne først og fremmest, at det indre marked har en nøglerolle at spille, når det gælder vækst og beskæftigelse. Akten for det indre marked blev igen trukket frem, og topmødet håber på fuld enighed om forslagene inden jul.

Samtidig hedder det, at en fuld gennemførelse af servicedirektivet vil give store økonomiske fordele. Også på det punkt håber DER på en fuld gennemførelse inden jul med oprettelse af kvikskranker, der informerer helt og fuldt om muligheder for at udføre opgaver i andre lande.

EU-Kommissionen opfordres til at komme med en fuldstændig køreplan for det digitale indre marked, så det kan være på plads i 2015 og det bliver nemt at drive e-handel og bruge onlinetjenester på tværs af grænserne.

Planen om at reducere de administrative byrder med 25 procent inden 2012 kom også op igen ligesom forslag om at lette byrderne for de små- og mellemstore virksomheder.

EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, trak igen det europæiske patent frem.

- De gennemsnitlige omkostninger for et patent er omkring 35.000 euro. Sådanne omkostninger kunne reduceres med 80 procent, hvis det foreslåede fælles patentsystem blev vedtaget, sagde Barroso.

Formanden for DER, Herman Van Rompuy lagde vægt på at forbedre handelsforholdene med den øvrige verden. Også handel skaber vækst, og han mente, at handelsrelationerne måtte udnyttes strategisk.

Fælles position til G20

Stats- og regeringslederne blev også enige om et fælles oplæg til G20-mødet i Cannes den 3. og 4. november. Topmødet ønsker, at G20 vedtager en ambitiøs handlingsplan, der forpligter alle 20 lande til at sikre en stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst. Det betyder:
En reform af det internationale valutasystem med styrket tilsyn og krisestyring, men også fremme af åbne kapitalmarkeder. Det Internationale Valutafond, IMF, må styrkes. DER lægger op til, at lande med store handelsoverskud – som Kina – bidrager mere til fonden. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.