Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.10.07 Parternes anbefalinger før det sociale topmøde

19. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parterne på det europæiske arbejdsmarked tager en række temaer op i det papir, de afleverede til det portugisiske EU-formandskab og EU-kommissionen på det sociale topmøde torsdag. Papiret har følgende punkter:

Aktiv arbejdsmarkedspolitik
Parterne opfordrer medlemsstaterne til at skabe betingelser for en politik, der hurtigt hjælper folk, der bliver ledige for eksempel gennem uddannelse. De langtidsledige og svage grupper skal hjælpes specielt.

Parterne opfordrer Kommissionen og Rådet til blandt andet at fokusere på kvantitative mål – særligt inden for aktivering, uddannelse, livslang læring og ligestilling.

Uddannelses- og efteruddannelsessystemerne skal i højere grad rettes ind mod de individuelle behov og arbejdsmarkedet.

Voksenuddannelserne styrkes. Parterne er enige om, at de selv vil satse på den livslange læring, hvor parterne tidligere er kommet med remmer for handling. De vil enten forhandle en aftale om det eller om at få svage grupper ind på arbejdsmarkedet.

Parterne er enige om, at de bør involveres mere i den overordnede økonomiske politik i EU gennem den makro-økonomiske dialog, der blandt andet omfatter en dialog med den europæiske centralbank. Dialogen berører både rentepolitikken, skattepolitikken, løn- og strukturpolitikken.

Forskning og udvikling må op på EU-målet, så der bruges 3 pct. af BNP. Papiret nævner også energipolitikken, der både skal være bæredygtig og sikre energi til rimelige priser. Politikken er samtidig med til at sikre et ordentlige betingelser for virksomhederne.

Social beskyttelse
Parterne opfordrer blandt andet medlemsstaterne til at opretholde og styrke den sociale samhørighed, solidariteten og kampen mod fattigdommen og også beskyttelsen mod ledighed.

Det hedder også, at samspillet mellem skattesystemer og systemer for understøttelser skal undersøges – og herunder også forbindelsen til lønpolitikken.

Papiret understreger også, at den offentlige sektor er væsentlig for både konkurrenceevnen og beskæftigelsen. Medlemslandene skal arbejde for det og herunder også sikre svage grupper og øge indsatsen for ligestillingen.

Parterne vil selv fremme den sociale beskyttelse ved enten at forhandle en aftale om livslang læring, eller hvordan man får svage grupper ind på arbejdsmarkedet.

Reguleringen af arbejdsmarkedet og forholdet mellem parterne
Punktet omhandler både mobiliteten på arbejdsmarkedet, sort arbejde, den sociale dialog, regler og aftaler på arbejdsmarkedet og begrebet flexicurity..

Papiret lægger op til, at den fri bevægelighed styrkes. Det skal være lettere at få sin uddannelse anerkendt i et andet land.

Paterne vil fortsætte diskussioner om det sorte arbejde.

I forhold til den sociale dialog anbefaler parterne, at medlemslandene skaber den rette balance på arbejdsmarkedet og støtter den sociale dialog mellem parterne, men også anerkender deres fulde uafhængighed – herunder retten til at forhandle og organisere sig.

Papiret lægger op til, at medlemslandene skal arbejde for at tilpasse regler på arbejdsmarkedet og systemer for beskyttelse. Det hedder samtidig, at der skal skabes den optimale balance mellem fleksibilitet og sikkerhed for de ansatte – der skal være passende sikkerhed for alle ansatte uanset hvilken form for kontrakt, de arbejder under.

Forholdet mellem familieliv og arbejdsliv skal forbedres. Om flexicurity hedder det, at arbejdsmarkedets parter skal med i arbejdet med at forme politikken. Dens enkelte dele skal med i de nationale reformprogrammer, og parterne vil inddrages i arbejdet med flexicurity både i Kommissionens arbejde og i rådets.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.