Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.10.07 John Monks: Ikke en aftale om flexicurity

18. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen, Lissabon

Generalsekretæren for den europæiske fagbevægelse EFS, John Monks, tager afstand fra artikler i pressen, der taler om en ny aftale om flexicurity mellem arbejdsmarkedets parter i Europa. Det papir, som parterne på det europæiske arbejdsmarked torsdag afleverede til det portugisiske EU-formandskab og EU-kommissionen er ikke en formel aftale mellem parterne, understreger John Monks. Og det er slet ikke en aftale om flexicurity, selv om punkter er med som et begreb, parterne mener, man kan arbejde videre med for at sikre et fleksibelt arbejdsmarked med en sikkerhed for de ansatte.

- Vi har ingen aftale om flexicurity. Vi har en aftale om et fælles analyse af de nøglespørgsmål, der er på det europæiske arbejdsmarked. Og så er der nogle anbefalinger til punkter, der kan tages op. Men det er ingen aftale. Det er ingen aftale inden for den sociale dialog. Papiret har ingen status, men det er en slags arbejdsprogram, vi har for fremtiden. Det er dermed ikke et papir, der har nogen direkte betydning for Danmark eller noget andet europæisk land.

- Hvad kan I så bruge det til?

- Selv om der ikke er en aftale, så mener jeg alligevel, at der er noget at fejre. Det er, som jeg sagde på selve topmødet, det første skridt på vej op ad en lang bakke. Og det er en bakke med knolde og brosten og andre forhindringer. Papiret lægger ganske vist ikke op til, at vi nu tager fat på at indlede forhandlinger om de forskellige spørgsmål. Men papiret indeholder en fælles forpligtelse til at arbejde med en aktiv arbejdsmarkedspolitik og for eksempel også at arbejde for, at begrebet flexicurity får en bedre balance i Europa.

- Vil papiret så ikke blive brugt forskelligt i de forskellige lande?

- Alle vil bruge det ud fra deres forudsætninger. Alle vil bruge det og misbruge det i det daglige arbejde. Vi vil bruge det, jeg vil bruge det, regeringer vil bruge det, arbejdsgiverne vil bruge det ud for vore forskellige interesser.

- Men er det så ikke netop derfor, der er bekymringer for eksempel i nogle landes faglige organisationer, fordi de her har opnået noget for eksempel i en afvisning af atypiske job. De ser ikke den afvisning i papiret og frygter, at det vil styrke arbejdsgivernes syn på et fleksibelt arbejdsmarked og åbne for flere atypiske job i stedet for faste, reelle job?

- Når vi indgår aftaler, vil der altid være nogle lande, der ligger foran. Lønmodtagerne kan nogle steder have bedre forhold på nogle områder end de forhold, vi skaber gennem en ny aftale. Sådan er det. Og sådan vil det altid være. Men med denne fælles analyse og anbefalinger ser vi, at især landene i de nye medlemslande roser papiret og siger, at de kan bruge det. Der er altså en solidaritet her med lande, der ikke har den sociale dialog, de har andre steder.

- Jeg ved ikke, hvad landene med et mere udviklet arbejdsmarked og sociale dialog kan bruge dette til. Men papiret er imod at skabe dårlige job, kontrakter med vilkårlige arbejdsforhold og alt sådan noget. På en række punkter er der noget at gå videre med ikke mindst i de lande, hvor de ikke er nået så langt på de områder.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.