Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.10.07 Parter vedtager fælles syn på EU’s arbejdsmarked

18. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen, Lissabon, 18.10.07, rev. 22.10.

Parterne på det europæiske arbejdsmarked afleverede torsdag et fælles papir til et socialt topmøde i Lissabon om de udfordringer, som parterne ser på det europæiske arbejdsmarked. Papiret indeholder både en fælles analyse af udviklingen på arbejdsmarkedet og en række anbefalinger til en aktiv arbejdsmarkedspolitik, social beskyttelse, samhørighed og indslusning af svage grupper. Dertil kommer et punkt med anbefalinger til et styrket samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter ikke mindst om de forandringer, som globaliseringen og den øgede konkurrence medfører.

Det portugisiske EU-formandskab havde indkaldt parterne og EU-kommissionen til mødet, og portugiserne håbede, at parterne kom med et fælles oplæg. Parterne har holdt møder om papiret gennem længere tid, og uden et fælles oplæg havde der ikke været meget at diskutere på det sociale topmøde. Derfor var det en tilfreds portugisisk premierminister, José Sócrates, der på et efterfølgende pressemøde sagde, at formandskabet nu kunne arbejde videre og få noget konkret på papir, som kom op på topmødet i december om det vanskelige begreb flexicurity.

- Det er vigtigt, at vi til december kan få nogle fælles principper for, hvordan vi moderniserer arbejdsmarkederne, sagde José Sócrates.

Det fælles papir fra parterne anbefaler således, at EU-landene hver især skaber forhold på arbejdsmarkedet, så der bliver det rette forhold mellem et fleksibelt arbejdsmarked og en sikkerhed for de ansatte, når deres job eller arbejdsmarkedet ændrer sig.

EU-kommissær Vladimir Spidla, der har ansvaret for beskæftigelses- og socialpolitikken i Kommissionen, pegede også på afsnittet om flexicurity som det væsentligste i papiret. EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, fandt det afgørende, at topmødet allerede torsdag og fredag fik meddelelsen, at de sociale parter var parate til at gå videre og havde fælles syn på afgørende spørgsmål.

Parterne stadig splittede

Formanden for BusinessEurope, Ernest-Antoine Seillière, understregede, at det havde været svært at få vedtaget papiret, og at det gjaldt for begge sider af bordet. Også han understregede punktet om flexicurity, og at det i dag var nødvendigt at være fleksibel for at skabe vækst i samfundet, men at det samtidig var nødvendigt også at skabe en sikkerhed for de ansatte.

- Vi skal ikke bare bevare job, men skabe muligheder, så vi kan vokse i vore job, tilpasse os ændringer i vore job og gøre os parate til nye job, sagde Ernest-Antoine Seillière, der var parat til at se på, hvordan parterne kunne komme videre med den tankegang.

Formanden for BusinessEurope mente, at det i den forbindelse var vigtigt, at virksomhederne også i tide så på, hvad de kunne gøre, når de lagde op til store ændringer af virksomhederne. Ernest-Antoine Seillière var dog samtidig af den opfattelse, at der på arbejdsgiversiden var folk, der i modsætning til fagbevægelsen mente, at der i dag er for stor hensyn til sikkerheden.

- I Frankrig føler vi, at sikkerheden er kommet i første række foran tilpasningen. Det er, hvad de siger på virksomhederne, sagde Ernest-Antoine Seillière, der derfor var ekstra glad for de fælles syn, der kom til udtryk i det ny papir.

Generalsekretæren for den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, John Monks, understregede, at papiret ikke var godkendt enstemmigt på et hovedbestyrelsesmøde i EFS om formiddagen i Lissabon. Han understregede, at det netop var begrebet flexicurity, som skabte problemer og det forhold, at arbejdsgiverne i nogle lande pressede ensidigt på for at få mere fleksibilitet.

Derfor ville der også være forskellige fortolkninger af, hvad der stod i papiret, og det ville blive forskelligt udlagt.

- Det vil blive misbrugt, sagde John Monks.

Men han fandt samtidig, at papiret som helhed var afbalanceret. Det understregede, at ingen har interesser i at skabe dårlige arbejdsforhold.

Danmark som model

José Manuel Barroso fremhævede, at der ikke er en enkelt arbejdsmarkedsmodel, der passer for alle lande. Men han mente alligevel, at det danske arbejdsmarked viste, hvordan fleksibilitet og sikkerhed for de ansatte kunne forenes. Besøg i Danmark havde imponeret EU-kommissionens formand.

Barroso mente, at de enkelte lande nu selv måtte finde deres vej frem og det, de kunne bruge parternes fælles syn til. I første omgang mente han, at papiret kunne bruges, når regeringerne arbejdede med de nationale handlingsplaner for beskæftigelsen. EU’s beskæftigelsespolitik kommer op på forårets topmøde. Til næste år skal der vedtages nye retningslinjer for beskæftigelses, og Barroso fandt, at der med parternes papir nu var noget at arbejde med.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.