Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.12.07: EU-topmødet: Ny status til arbejdsmarkedets parter

15. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Arbejdsmarkedets parter fik et både politisk og symbolsk løft på fredagens EU-topmødet i Bruxelles. Og arbejdsmarkedet og de sociale aspekter får gennemgående et forstærket ordvalg i topmødeerklæringen. Det understreger, at der er opmærksomhed på arbejdsmarkedet, og at det anerkendes, at parterne her har en rolle at spille.

For det første det politiske: Det Europæiske Råd udtrykker sin tilfredshed med den fælles analyse, som arbejdsmarkedets parter i EU har foretaget af arbejdsmarkederne og understreger den vigtige rolle, de spiller i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af flexicuritypolitikker.

For det andet det symbolske: Det Europæiske Råd havde sammen med formanden for Europa-Parlamentet en udveksling af synspunkter med formanden for BusinessEurope, Ernest-Antoine Seilliére, og vicegeneralsekretæren i EFS, Maria Helena André. Parterne har ikke tidligere været til topmøde på den måde.

Hvis man ser på topmødets resultater på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område, er det værd at hæfte sig ved en række punkter, som der kan blive forskellige fortolkninger af, når der sættes konkret politik på:

 • Refleksionsgruppen under ledelse af Spaniens tidligere ministerpræsident, socialisten Felipe Gonzales, skal også tænke på ”en styrkelse og modernisering af den europæiske model for økonomisk succes og social ansvarlighed”
 • Topmødet tilslutter sig aftalen om de fælles principper for flexicurity, som beskæftigelsesministrene nåede frem til den 5.-6. december 2007.
 • Topmødet anerkender de igangværende konsultationer om statusopgørelsen over den sociale situation, der baner vejen for en ny og moderne social dagsorden for Europa.
 • Anerkender Kommissionens Meddelelse om en fælles indvandringspolitik og ser frem til Kommissionens forslag, der fremlægges i 2008.
 • Topmødet erkender, at migration kan have en betydelig indvirkning på vækstpotentiale og vækst i beskæftigelsen m.v.
 • Det Europæiske Råd opfordrer Ministerrådet til at videreføre arbejdet med Kommissionens nylig fremsatte forslag om tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse. (Bluecard)
 • Opfordrer til hurtig vedtagelse af forslagene om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.
 • Topmødet vil have videreført arbejdet om en ny 3-års-cyklus for Lissabon og ønsker forberedelserne færdige, så man kan indlede den næste cyklus på topmødet i marts 2008.
 • Medlemsstaterne og Kommissionen bør derfor prioritere gennemførelsen af arbejdsprogrammet for almen uddannelse og erhvervsuddannelse og den europæiske referenceramme for kvalifikationer.
 • Det Europæiske Rad hilser med tilfredshed Kommissionens planer om at forelægge en meddelelse om en "lov om smal virksomheder i Europa" i 2008 med det formal at frigøre SMV'ernes fulde potentiale.
 • Udtrykker sin tilfredshed med, at der nu er politiske enighed om mediation/forligsmægling i en række civile sager, hvilket vil give borgerne bedre muligheder for konfliktløsning.
 • Topmødet vedtog også en erklæring om globalisering, der er et bilag til topmødeerklæringen. Den gentager kendte holdninger og principper, men er ikke operativ med forslag eller lign.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.