Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.12.07 Parter giver flexicurity-debatten ny start på topmødet

15. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I 2006 og 2007 promoverede Den Europæiske Union flexicurity-modellen, der kombinerer et fleksibelt arbejdsmarked med økonomisk sikkerhed gennem velfærdsydelser. Og ved EU-topmødet i Bruxelles den 14. december 2007 sagde de 27 landes regeringschefer god for det sæt af principper, som nogle dage forinden var vedtaget af beskæftigelsesministrene.

Vedtagelsen på topmødet fik et særligt løft, fordi de europæiske parter var inviteret med til en kort del af mødet. Selv om det nok er en symbolhandling, så understreger handlingen den del af de vedtagne principper, der taler om vigtigheden i medvirken fra arbejdsmarkedets parter.

Beskæftigelsesministrenes erklæring fastslår, at flexicurity ikke er et mål i sig selv. Unionen skal støtte reformer i de enkelte medlemslande, og arbejdsformen er den åbne koordinationsmetode. Det betyder, at medlemslandene hver for sig laver en handlingsplan og så forsøger gennem målinger og sammenligninger af resultaterne at løfte hinanden op.

Der kan bruges penge fra den europæiske socialfond til det formål.

I beskæftigelsesministrenes vedtagelse understreges det, at flexicurity forudsætter en balance mellem mere fleksible ansættelsesformer og et højere socialt beskyttelsesniveau.

 

Principperne


PRINCIPPERNE – ses her i kort form. Når dokumentet foreligger på dansk vil teksten blive udskiftet.(Red)

  1. Flexicurity involverer fleksible og pålidelige kontraktuelle forhold, strategier for livslang læring, effektive aktive arbejdsmarkedspolitikker og moderne sociale understøttelsessystemer.
  2. Flexicurity indebærer en balance mellem rettigheder og ansvar/pligter for arbejdsgivere, arbejdstagere, jobsøgende og offentlige myndigheder.
  3. Flexicurity bør tilpasses de specifikke omstændigheder, arbejdsmarkeder og erhvervsforhold i hvert enkelt medlemsland.
  4. Flexicurity bør mindske segmenteringen på arbejdsmarkedet og reducere afstanden mellem de, der er i beskæftigelse og de, der midlertidigt står uden for arbejdsmarkedet.
  5. Såvel internt (inden for virksomheden) som eksternt (mellem virksomheder) bør flexicurity fremmes.
  6. Flexicurity bør understøtte ligestilling dels mellem mænd og kvinder dels i forhold til indvandrere, unge, handicappede, ældre og give muligheder for familie- og arbejdslivsbalance.
  7. Flexicurity forudsætter tillid og dialog mellem offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter, hvor alle tager ansvar for balancerede politikker.
  8. Flexicurity politikker har budgetmæssige omkostninger og bør forfølges under hensyntagen til, at de bidrager til sunde og holdbare finanser. Der skal være en fair fordeling af omkostninger og fordele.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.