Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.10.07 Fogh: Nu starter EU-arbejdet

21. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Regeringen lægger op til en ny aktiv EU-politik. Statsminister Anders Fogh Rasmussen indkalder forligspartierne om EU-politikken plus Ny Alliance til et møde hvor temaet bliver, hvordan Danmark kommer videre med dagsordenen i EU. Fogh Rasmussen mener, danskerne har gode muligheder for at præge den kommende udvikling og tog allerede fredag morgen kontakt til partilederne for at få dem med på et første møde om en ny Europa-politik.

- De har givet deres tilslutning til, at vi nu går i gang med at formulere rammerne til en ny Europa-politik på baggrund af, at vi nu blev enige om reformtraktaten i nat, sagde Anders Fogh Rasmussen på et pressemøde ved afslutningen af det uformelle topmøde.

Anders Fogh Rasmussen var glad for, at stats- og regeringslederne fik reformtraktaten i hus. Herefter kan det egentlige EU-arbejde, der har betydning for borgerne, begynde. Samme holdning havde den portugisiske premierminister, José Sócrates, og EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso. På et fælles pressemøde sagde de, at det uformelle topmøde havde diskuteret de spørgsmål, som nu har betydning for alle, nemlig globaliseringen og klimaændringerne. Med reformtraktaten kunne man nu tage fat på arbejdet.

Et uformelt topmøde vedtager ikke konklusioner, men både Barroso og Sócrates understregede, at de to politiske emner på mødet er områder, hvor EU har ideer, der tager udfordringerne op. Anders Fogh Rasmussen mente på sit pressemøde, at det netop også er områder, hvor Danmark har mulighed for at præge den europæiske politik. Derfor vil emnerne indgå i de kommende diskussioner.

- Vi vil gerne have en ny aftale med partierne. Det gælder om at skabe en stærk platform for en ny Europa-politik, sagde Anders Fogh Rasmussen.

I diskussionerne vil indgå de mange fremskridt, der med regeringens øjne er i reformtraktaten. De skal bruges til at gennemgå, hvordan traktaten kan fremme danske interesser, og det gælder netop i forhold til klimapolitikken, hvor der er bred forståelse for at kæmpe for en ny, bred klimaaftale i København i 2009.

- Det viser netop, hvor vi kan være med til at sætte dagsordenen, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Dernæst vil Fogh Rasmussen fokusere på topmødets andet emne, globaliseringen. Også her mener statsministeren, at Danmark er med i top med nye ideer. Som det tredje emne indgår åbenhed, nærhed og demokrati. Dertil kommer bekæmpelse af terror og kriminalitet og endelig en styrket, fælles EU-optræden i den øvrige verden.

Danmark er foregangsland med et fleksibelt arbejdsmarked med sikkerhed for de ansatte, som EU nu lægger stor vægt på. Det skal styrke EU i konkurrencen med den øvrige verden. Men teknologiske fremskridt er også noget af det, der skal styrke EU.

Anders Fogh Rasmussen fandt, at Danmark også her er med til at præge dagsordenen. Et europæisk forskningsområde har regeringen været bannerfører for, og det er nu også Kommissionens politik. Statsministeren mente, at det var endnu et tegn på, at et lille land kan præge en udvikling med ideer og forslag. Han beklagede dog i den forbindelse, at Danmark har sine forbehold i EU-samarbejdet, men ville ikke ind på, hvornår de afskaffes – eller regeringen lægger op til afstemninger for at få dem ryddet bort.

Regeringen vil tage EU-spørgsmålene et ad gangen. Først en juridisk gennemgang af reformtraktaten. Så overvejelser om en folkeafstemning om den. Dernæst kikker regeringen på forbeholdene.

- Et lille land kan spille en rolle på den europæiske scene. Men det spiller da en rolle for os, at vi er udenfor i visse spørgsmål. Vi skal bare tage et skridt ad gangen, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Han afviste også at kommentere, om han ville lægge billet ind på en af de topposter i EU, som reformtraktaten åbner for. Nu skulle reformtraktaten først godkendes i landene og så træde i kraft i 2009.

Og jeg befinder mig godt som statsminister, sagde Anders Fogh Rasmussen.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.