Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.06.07 Businesseuropa kræver aktivt EU

22. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Både det europæiske erhvervsliv og den europæiske fagbevægelse lægger pres på EU-topmødet i Bruxelles for at nå et resultat. Fra begge sider er kravet, at EU kommer ud af den lammelse, som gør det svært for EU at handle aktivt. Men der er ikke noget fælles papir fra de to sider, for der er også klare forskelle i kravene.

Den europæiske fagbevægelse, EFS, kræver, at charteret for grundlæggende rettigheder bevares fra den forfatningstraktat, som stats- og regeringslederne skrev under på for tre år siden. Sker det ikke, vil EFS aktivt bekæmpe en ny traktat uanset, hvad der ellers står. Det slog EFS’s generalsekretær John Monks fast under et møde med EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, onsdag.

Businesseuropa, der tæller erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer i Europa og herunder Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, har ikke et tilsvarende krav. Den britiske arbejdsgiver og industriorganisation CBI, er lodret imod et charter for grundlæggende rettigheder. CBI finder, at et charter vil sende Storbritannien tilbage til tidligere tider, hvor strejker i Storbritannien blev opfattet som en grundlæggende rettighed, der blev benyttet. Den konservative jernlady Margaret Thatcher begrænsede den britiske strejkeret i 1980’erne.

Den britiske premierminister Tony Blair er helt på linje med CBI og siger på topmødet, at det er et helt afgørende krav fra ham, at der ikke bliver bindende grundlæggende rettigheder med strejkeret. Andre regeringschefer står dog fast på, at der skal være et charter. Luxembourgs Jean-Claude Juncker fører an på den fløj.

EFS og Businesseurope er også enige om, at en ny traktat skal fastholde den autonome rolle for arbejdsmarkedets parter, som forfatningstraktaten omtalte. Businesseurope går derimod langt uden om charteret for grundlæggende rettigheder og er her præget af CBI’s politik.

I et brev til den tyske forbundskansler Angela Merkel skriver Businesseurope, at det er helt afgørende, at en ny traktat er på plads før valget til Europa-Parlamentet i 2009. Businesseuropa ønsker samtidig, at EU får en rolle at spille over for omverdenen. I det ligger blandt andet, at EU skal kunne optræde samlet i udenrigspolitiske spørgsmål. Her er erhvervslivet ikke enige med Tony Blair, der vil bevare Storbritanniens selvstændige indflydelse.

Businesseuropa er ligesom Blair imod, at EU får nye kompetencer og flertalsafgørelser på nye områder som det sociale og skattespørgsmål. Her har EFS en anden holdning, når det gælder bl.a. erhvervsbeskatning.
Arbejdsgiverne støtter en stærk kommission, et stabilt EU-formandskab som omtalt i forfatningstraktaten. EU skal ikke tage alt muligt op, som også er linjen i forfatningstraktaten. Og så slår det europæiske erhvervsliv på, at det er EU’s konkurrenceevne, der skal fremmes.

Den ny franske præsident, Nicolas Sarkozy, der er klart borgerlig, kom her med et overraskende udspil på topmødet i den franske debat med Angela Merkel. Sarkozy ville nedtone alle bestemmelser fjernet om, at det indre marked bygger på den fri og lige konkurrence.

EU-jurister påpeger dog, at EF-domstolen stadig vil dømme ud fra, at det indre marked bygger på den lige og fri konkurrence.

Når Sarkozy lægger vægt på at få det ud af en ny traktat, har det indenrigspolitiske baggrunde. Franskmændene stemte nej til forfatningstraktaten. Opfattelsen er, at franskmændene ønskede en mere social traktat.

Sarkozy siger selv, at han er valgt til at foretage store ændringer i Frankrig. Her står arbejdsmarkedet for skud. Som noget af det første i sit nye job indkaldte han arbejdsmarkedets parter for at få dem til at stå for ændringer. Parterne er gået i gang. De franske arbejdsgiveres nye leder, Laurence Parisot, lægger vægt på den sociale dialog og har kaldt de nye forhandlinger historiske.

Sarkozy har brug for en social image, før han går i gang med at ændre det, som står for et stift fransk arbejdsmarked. Derfor har han ikke brug for, at der står i en traktat, at den fri konkurrence står over alt.

Det er den slags indenrigspolitiske hensyn, der præger topmødet i Bruxelles – hvad enten det er polske krav om at bevare sin magt i forhold til stemmevægte, britiske krav om at få et smalt EU uden grundlæggende rettigheder og franske krav om at få et mere socialt Europa.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.