Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.06.07 EU-topmødet lægger pres på flere ministerråd

21. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 27 EU-landes stats- og regeringschefer skal i dag og i morgen meget andet end få skub i den strandede forfatningstraktat på vej mod en ny reformtraktat. De lægger også linjerne for det næste halve års arbejde på en række politiske områder. Traditionen tro mod andre topmøder lægger de også et pres på de ministerråd, der har sager, ministrene ikke kan blive enige om.

Mens Europa-Parlamentet netop har vedtaget en betænkning om supplerende pensioner, er ministrene ikke enige i et sådant forslag. Topmødet ventes her at slå fast, at EU skal videre med et sådant forslag.

Tilsvarende hedder det i det udkast til konklusioner, der næppe kommer til debat, ministrene også skal finde en løsning på forslaget til et frit marked for posten. Også her er ministrene uenige, mens parlamentet har vedtaget sin betænkning.

På onsdag ventes EU-kommissionen at vedtage et udspil om flexicurity. Topmødet vil her hilse et udspil velkomment og lægge op til, at der bliver fælles retningslinjer for den politik, der skal sikre både et fleksibelt arbejdsmarked og sikkerhed for de ansatte.

 

Topmødet vil desuden lægge vægt på, at:  

  1. socialministrene skal skynde sig at færdiggøre arbejdet med koordineringen af den sociale sikring (for vandrende arbejdstagere).
  2. medlemslande får en opfordring til hurtigt at lave de nationale handlingsplaner for den forbedring af arbejdsmiljøet, som skal nedbringe arbejdsulykker 25 procent.

Forbrugerpolitikken berøres også. Her kan man hæfte sig ved et politisk løfte om ”konstante forbedringer i forbrugernes rettigheder, der garanterer borgerne den samme høje standard over alt i Europa”.

Blandt prioriteringer på arbejdsmarkedsområdet lægger topmødet også vægt på et europæisk indgreb mod de arbejdsgivere, der beskæftiger illegal indvandret arbejdskraft.

”Det Europæiske Råd er overbevist om, at illegal beskæftigelse er en væsentlig tiltrækningsfaktor for illegale indvandrere. Rådet understreger derfor vigtigheden af et direktiv med regler, der kan bremse beskæftigelsen af illegal beskæftigelse af indvandrere fra tredjelande”, hedder det i det tyske formandskabs udkast til konklusionerne fra mødet.

EU-kommissionen har tidligere fremlagt et udkast til direktiv, der vægter hårdere straffe til de arbejdsgivere, der ansætter ulovligt indvandrede personer.

Topmødet ventes også at slutte op om hele det arbejde, der foregår på flygtninge-, indvandrer- og asylområdet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.