Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.06.07 EU-topmødet om social- og arbejdsmarkedspolitikken

24. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
De 27 EU-landes stats- og regeringschefer lagde på juni-topmødet i Bruxelles linjerne for det næste halve års arbejde på en række politiske områder.

Topmødeerklæringen kan læses som en godkendelse af noget af det arbejde, der er i gang, men også som et pres på de ministerråd, der ikke kan blive enige på vigtige områder.

Mens Europa-Parlamentet netop har vedtaget en betænkning om supplerende pensioner, er ministrene ikke enige. Topmødet fastslår derfor, at det nu er vigtigt at komme videre.

Tilsvarende opfordres Europa-Parlament, Ministerråd og Kommission til at ”uddybe og afslutte” drøftelserne om liberalisering af  ”et indre marked for posttjenester, der skal sikre finansieringen af en effektiv universel postservice af høj kvalitet.”.

Onsdag den 27. juni fremlagde EU-kommissionen udspil om flexicurity. I form af en Meddelelse fra Kommissionen. Topmødet glæder sig til dette udspil, som kan skabe fælles retningslinjer for den politik, der skal sikre både et fleksibelt arbejdsmarked og sikkerhed for de ansatte. Flexicurity-debatten er sammenfattet her.


Topmødet lægger desuden lægge vægt på, at:

  • socialministrene skynder sig at færdiggøre arbejdet med koordineringen af den sociale sikring (for vandrende arbejdstagere).
  • medlemslandene hurtigt udformer nationale handlingsplaner for den forbedring af arbejdsmiljøet, som skal nedbringe arbejdsulykker 25 procent.

Forbrugerpolitikken berøres også. Her kan man hæfte sig ved et politisk løfte om ”konstante forbedringer i forbrugernes rettigheder, der garanterer borgerne den samme høje standard over alt i Europa”. Blandt prioriteringer på arbejdsmarkedsområdet lægger topmødet også vægt på et europæisk indgreb mod de arbejdsgivere, der beskæftiger illegal indvandret arbejdskraft. ”Det Europæiske Råd er overbevist om, at illegal beskæftigelse er en væsentlig tiltrækningsfaktor for illegale indvandrere. Rådet understreger derfor vigtigheden af et direktiv med regler, der kan bremse beskæftigelsen af illegal beskæftigelse af indvandrere fra tredjelande”, hedder det i konklusionerne fra mødet. EU-kommissionen har tidligere fremlagt et udkast til direktiv, der vægter hårdere straffe til de arbejdsgivere, der ansætter ulovligt indvandrede personer. Topmødet bekræftede også hele det arbejde, der foregår på flygtninge-, indvandrer- og asylområdet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.