Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.12.07: Dramatisk ungdomsledighed sporadisk op på topmøde

14. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

EU-landenes stats- og regeringsledere tager i dag den dramatiske udvikling i ungdomsledigheden op på topmødet i Bruxelles, men trods alvoren ofrer de næppe mange ord på de unges situation. De endelige konklusioner fra mødet følger uden tvivl et oplæg fra det portugisiske EU-formandskab, hvor det blot hedder, at en særlig ungdomspagt skal gøres mere operationel, og at de unges situation skal tages med, når EU’s politik formuleres på andre felter.

At situationen ellers er alvorlig, viser nye tal fra Eurostat. I otte regioner i EU er de unges ledighed på over 35 procent. Og det er ikke kun i de nye EU-lande, situationen er alvorlig for de unge. Tre regioner i både Frankrig og Italien er med på listen over de steder i EU, hvor ungdommen ikke kommer ud på arbejdsmarkedet. Men for den fungerende belgiske premierminister, Guy Verhofstadt, er situationen værre.

Guy Verhofstadt leder et forretningsministerium, da det over et halvt år efter det belgiske parlamentsvalg ikke har været muligt at finde en politisk sammensætning, som et flertal af parlamentet støtter. Uenigheden gælder først og fremmest fordelingen af opgaver mellem det hollandsk talende Flandern og det fransktalende Vallonien, som de rigere flamlændere ikke vil sende penge til.

Men striden gælder også Bruxelles, der ligger i Flandern, men er selvstændig med klart fransktalende flertal. Og både i Bruxelles og i regionen Hainaut i Vallonien er de unges ledighed på over 35 procent. Begge steder er ledigheden endog steget i løbet af det seneste år, selv om EU-landene oplever et fald i arbejdsløsheden.

I ingen af de fem regioner i Vallonien er de unges ledighed på under 28 procent. I ingen af regionerne i Flandern er de ungens ledighed over 14,8 procent, og deres situation er dermed bedre end gennemsnittet af de unges i EU, hvor 17,5 procent var uden job i 2006.


Regional støtte

Forskellen i leveforholdene mellem de forskellige regioner i EU og inden for de enkelte lande er også voldsom. I flere regioner er ledigheden helt i bund. Det gælder det nordlige Skotland og det nordlige Italien, hvor blot 2,6 procent er uden arbejde. I 16 regioner er ledigheden på over 16 procent. Seks af regionerne ligger i Tyskland, fire i Frankrig (oversøiske områder), to i Slovakiet og i Polen og en enkelt i Spanien. Den sidste region kan stats- og regeringslederne kikke ud over fra deres møde i Bruxelles. Her var ledigheden 18,2 procent sidste år.

I konklusionerne fra topmødet vil det da også hedde, at regionerne i EU skal blive bedre til at skabe vækst og beskæftigelse. Stats- og regeringslederne vil i den forbindelse pege på den ændring, der er sket med samhørighedspolitikken, hvor der er nye programmer frem til 2013.

Samtidig hedder det i forslaget til konklusioner, der næppe heller ændres på det punkt, at stats- og regeringslederne tager de arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål mere detaljeret op på forårets topmøde, hvor hele Lissabon-processen for vækst, beskæftigelse og social samhørighed bliver behandlet.

Stats- og regeringslederne roser det oplæg til en forstærket Lissabon-proces for vækst og job, som Kommissionen præsenterede tidligere på ugen (se andetsteds), og de finder, at det også her er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem de forskellige politiske tiltag, så det ene støtter det andet.

Danmark har lav ledighed og høj beskæftigelse både generelt, for de unge og for kvinder. Den særlige model for arbejdsmarkedet – flexicurity – der ofte forbindes med den danske model, bliver da også rost på EU-topmødet. Det hedder, at det fælles oplæg, som de europæiske parter på arbejdsmarkedet er enige om, og som medtager flexicurity, er et godt skridt frem, og medlemsstaterne opfordres til at tage ved lære af den særlige model for et fleksibelt arbejdsmarked med en sikkerhed for de ansatte.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.