Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.12.08 Langt EU-topmøde i vente

08. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

- Det var et langt møde. Men topmødet torsdag og fredag bliver endnu længere, sagde udenrigsminister Per Stig Møller efter EU-landenes udenrigsministres samling i Bruxelles i dag, hvor de især forberedte det kommende EU-topmøde.

Forberedelserne endte ikke i konklusioner, der ligger klar til stats- og regeringslederne. På intet af de tre store punkter på topmødet, der er klima- og energipakken, den økonomiske redningsplan og Irlands plan for en løsning af krisen om Lissabon-traktaten, kom der noget afklaring. Alligevel bedømte Per Stig Møller, at der kan komme forlig om både klima- og energiplanen og også redningsplanen.

Derimod ser det stadig tungt ud med Lissabon-traktaten. Det ventes ikke, at den irske regeringsleder møder op med andet end en meddelelse om, at irerne stadig arbejder på sagen, og at der kommer en løsning til næste år. Irerne ønsker stadig, at hvert land i EU får en EU-kommissær. Efter EU-topmødet i efteråret lå det ellers i kortene, at den irske regeringsleder Brian Cowen skulle have en plan klar på næste topmøde med datoer på en irsk afklaring.

Et af de irske krav er, at alle lande i EU bevarer deres EU-kommissær. Per Stig Møller har på møder med irerne fortalt, at Danmark ikke står i vejen for det. Flere østlande støtter det også, men på udenrigsministrenes møde i dag gik både Holland, Belgien og Luxembourg imod.

De tre lande, der var med ved EF’s oprettelse, finder, at det vil svække EU-kommissionen, hvis der er for mange kommissærer. De ønsker samtidig at komme væk fra hele tankegangen om, at hvert land har en kommissær. Det går imod grundtanken, at kommissærer ikke repræsenterer lande, men den europæiske ide.

Irerne vil samtidig have sikkerhed for, at de kan opretholde deres forbud mod abort og neutralitetspolitik. Også sociale og arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål kan komme ind i debatten, der endnu ikke er så langt fremme, at Brian Cowen kan præsentere en løsning på topmødet.

Det franske EU-formandskab arbejder intenst på at få enighed om klima- og energipakken. På udenrigsministrenes møde udtrykte ingen af ministrene modstand mod målene, stats- og regeringslederne allerede har godkendt på det seneste topmøde. Men flere lande har stadig problemer med den ujævne vej mod målene. Polen har stadig problemer med at omlægge kulfyrede kraftværker, og også andre østlande har problemer med at leve op til kravene.

Alligevel ser Per Stig Møller det som en mulighed, at der bliver forlig, når stats- og regeringslederne først tager fat.

Også den økonomiske redningsplan blev mødt med ganske pæne bemærkninger. Per Stig Møller hørte dog til dem, der kom med advarsler. Han advarede mod at indlede en politik, hvor landene brød med principper om ikke at give statsstøtte. Og han fandt efter mødet, at der blev lyttet til det.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.