Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.06.08 Fogh Rasmussen støtter ny irsk afstemning

19. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sagde i dag før åbningen af EU-topmødet i Bruxelles, at Irland efter alt at dømme må have en ny folkeafstemning, så Lissabon-traktaten kan træde i kraft.

Det fremgik samtidig af statsministerens udtalelser på et pressemøde, at målet for datoen for Lissabon-traktatens ikrafttræden ikke længere er 1. januar 2009, men ”inden det næste valg til Europa-Parlamentet”, som finder sted i juni 2009.

Statsministeren bekræftede kun indirekte, at tidspunktet for en dansk folkeafstemning for at få fjernet de fire danske forbehold fortoner sig. Han sagde, at det stadig er regeringens politik, at der skal holdes afstemninger i denne regerings periode, og han mindede om, at den strækker sig frem til 2011. Han ville ikke bekræfte, at det ikke kan blive i år, men erkendte, at det irske nej har skabt en ny situation, fordi en dansk forbeholdsafstemning er knyttet til Lissabon-traktatens ikrafttræden.

- Det er ikke så enkelt at tolke det irske nej, sagde Fogh Rasmussen til danske journalister, før han ilede til topmødet.

Kun Irland kan oversætte nej’et, lød statsministerens vurdering. Samtidig sagde han, at det ikke lader sig gøre at genforhandle traktaten, men at man nu må se, hvad irerne ønsker, og hvad der kan gøres forud for en formentlig ny afstemning i Irland.

Lissabon-traktaten er ikke død, og på en række spørgsmål, om den ikke burde erklæres død efter det irske nej i stedet for, at de andre lande fortsætter godkendelsen, så det måske inden længe kommer til at stå 26-1, svarede Fogh Rasmussen:

- Hvert land har sin ret til at mene noget om traktaten. Vi skal respektere det irske nej, men de irske vælgere kan ikke fratage de andre lande en ret til fortsat at mene noget om traktaten, og mene, at det er en god traktat.


Poul Nyrup Rasmussen enig i skud på dato

Fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen er enig med sin efterfølger i, at håbet om en løsning før valget til Europa-Parlamentet er realistisk. Poul Nyrup Rasmussen, der er formand for det europæiske socialdemokratiske parti, PES, sagde efter et møde i partiets top før Det Europæiske Råd, at alle i partiet er enige om, at det irske nej skal respekteres, og at irerne skal have tid til selv at finde ud af, hvad der afgjorde valget. Der måtte ikke lægges pres på irerne, men det var dog nødvendigt med en fælles løsning.

- Der er ingen deadlines, men man ønsker en løsning. Jeg tror, det er muligt før valget til Europa-Parlamentet, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Førstesekretæren for det franske Socialistparti, Francois Hollande, mente, at det nu var op til den franske præsident og regering at bidrage, så der allerede kan være noget på beddingen på EU-topmødet til oktober. Frankrig overtager EU-formandskabet 1. juli, men Francois Hollande mente, der lå et klart pres på den franske præsident, Nicolas Sarkozy. Men han afviste et spørgsmål om, hvorvidt han var enig med sin tidligere kone, Ségolène Royal, i, at det var Sarkozy, der havde forpurret det irske referendum.

Poul Nyrup Rasmussen sagde efter PES-mødet, at han ikke fandt det klogt at holde afstamninger om de danske forbehold, før der var klarhed om Lissabon-traktaten.

Han mente, at forbeholdet om det retslige samarbejde var helt forbundet med den ny traktat, fordi den ændrer væsentligt på det retlige samarbejde. Sammenhængen var ikke tilsvarende, når det gjaldt forbeholdet til forsvarssamarbejdet.

- Teknisk er der ikke noget til hinder for, at man kunne holde en afstemning, men er det politisk klogt? Det er et godt spørgsmål, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt finder også, at danske afstemninger om forbehold ikke ligger lige for.

- Det er en ny situation efter det irske referendum, siger Helle Thorning-Schmidt, der deltog i det europæiske socialistmøde.

Også Socialdemokraternes formand mente, at det nu var væsentligt at give både tid og rum til irerne, så de kunne finde ud af, hvad der gjorde, at irerne stemte, som de gjorde. Hun bemærkede, at ingen i dag havde noget klart bud, men at alt dog tydede på, at det ikke var selve EU, de var imod.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.