Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.09.08 Kold luft mellem EU og Rusland – tvivl om nyt partnerskab

01. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Samarbejdet mellem EU og Rusland er stoppet ved et vejkryds. Før Rusland overholder aftalen fra den 8. august og trækker alle tropper tilbage fra Georgien, er der rødt lys for forhandlinger om en ny partnerskabsaftale. Aftalen skal efter planen indgås på et topmøde mellem EU den 15. november i Nice. Men det møde afhænger af den russiske politik over for Georgien, som på det ekstraordinære EU-topmøde i Bruxelles mandag fik fuld støtte fra EU og løfter om tættere samarbejde.

Det franske EU-formandskab afviste før topmødet at støtte egentlige sanktioner mod Rusland, som Storbritannien, Polen og de baltiske lande var fortalere om. Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, kom derimod med et forslag om, at han og Kommissionens formand, José Manuel Barroso tager til Moskva i næste uge sammen med EU’s udenrigsrepræsentant Javier Solana for at gøre det klart for russerne, at der er alvor bag kritikken af den russiske invasion.

Nicolas Sarkozy sagde efter topmødet, at tiden ikke var inde til egentlige sanktioner, men at en partnerskabsaftale ikke kun var i EU’s interesse, men at man nu måtte se, hvad den betød for russerne. Dialog og diplomatiske midler måtte først tages i anvendelse. Virkede det ikke, måtte EU-landenes ledere tage sagen op igen.

- Vi tager et skridt ad gangen, sagde Nicolas Sarkozy, der mente, at der for tiden var kriser nok i verden, og at man ikke skulle føje en stor end til, før der var gjort forsøg på at løse den.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen var tilfreds med topmødets forløb og understregede på et pressemøde, at spørgsmålet om egentlige sanktioner ikke havde været oppe på mødet. Det drejede sig i første omgang om støtte til Georgien og få slået fast, at militære indgreb som Ruslands i Georgien ikke betaler sig.

- Vi lader os ikke skræmme, men forstærker samarbejdet og støtten til Georgien, sagde Anders Fogh Rasmussen.


Energisikkerhed og effektivitet

Statsministeren fandt, at EU’s svar på den russiske magtanvendelse var både stærkt og konkret, selv om der ikke var sanktioner. Det var samtidig et enigt EU, der stod bag konklusionerne.

Til det konkrete hørte, at EU ud over at øge samarbejde også lægger op til, at Georgien kommer så tæt på EU, at der på længere sigt kan indgås en frihandelsaftale. EU vil samtidig øge samarbejdet med andre lande i de østlige grænseområder som Ukraine og Moldavien, og mere strategisk forsøge at mindske afhængigheden af russisk olie og gas.

Anders Fogh Rasmussen understregede, at også den del af politikken harmonerer med de danske synspunkter.

Det bliver i første omgang EU-kommissionen, der får opgaven med at finde metoder, der gør EU mindre afhængig af de russiske energikilder, så EU øger sin energisikkerhed. Fogh Rasmussen pegede på bedre udnyttelse af energien, energieffektivitet, som EU i forvejen arbejder med (se tidligere artikel fra fagligt.eu) og også et ekstra indsats for at bruge alternative energikilder.

Fogh Rasmussen pegede også på, at EU må finde andre leverandører af olie og gas end Rusland og få etableret nye pipelines, der ikke går gennem Rusland. Han pegede i den forbindelse det et nyt projekt, en pipeline for gas, Nabucco (se tidligere artikel fra fagligt.eu) fra Tyrkiet helt frem til Østrig.

Det økonomiske samarbejde mellem EU og Rusland har i flere år været inde i en rivende udvikling. Samhandelen mellem de to parter stiger mere end samhandelen mellem EU og andre dele af verden (se Eurostat-tal gennemgået på fagligt.eu), og et godt forhold mellem parterne er dermed til begges fordel.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.